Generalni konzulat RS Celovec /Izredni dogodki /COVID-19 /

Koronavirus COVID-19

Če se nahajate v Avstriji, priporočamo redno spremljanje avstrijskih medijev, ki ažurno poročajo o novih primerih okužbe in ukrepih. Upoštevajte navodila lokalnih oblasti in ravnajte preventivno.

Ob sumu okužbe svetujejo, da ostanete doma in pokličete na telefonsko številko: 1450, kjer boste prejeli nasvet strokovnjaka glede nadaljnjega postopanja. Obisk osebnega zdravnika ali bolnice se odsvetuje.

Telefonska linija za splošna vprašanja v zvezi s koronavirusom (COVID-19): 0800 555 621.
 
PREHAJANJE MEJE MED SLOVENIJO IN AVSTRIJO

Vstop v Slovenijo

Brez karantene lahko v Slovenijo vstopajo slovenski državljani, tujci s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji in osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v eni izmed držav z zelenega seznama (trenutno tudi Avstrija); pod pogojem, da prihajajo iz navedenih držav in niso pozitivni na SARS-CoV-2 oziroma ne kažejo bolezenskih znakov. Pri tem morajo izkazati, da se v zadnjih 10 dneh niso mudili v državah, za katere ob vstopu velja odredba karantene.

Prav tako brez karantene v Slovenijo lahko vstopajo slovenski državljani in tujci s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, če v Slovenijo prihajajo iz držav članic EU ali schengenskega območja, ki se nahajajo na ti. rumenem seznamu (vse države sveta, ki niso na rdečem ali zelenem seznamu), ali oseb s prebivališčem v navedenih državah. Za prihode iz vseh preostalih držav z rumenega seznama se odredi karantena, razen za izjeme v 1. odstavku 10. členu Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19. V posameznih primerih (glej 2. odstavek nevednega člena) zgolj ob predložitvi negativnega testa na prisotnost Covid-19, ki ni starejši od 48 ur in je bil opravljen v državi članici EU, državi članici schengenskega območja ali v organizaciji oziroma pri posamezniku, ki ju je pooblastil Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Osebe, ki prihajajo iz držav z redečega seznama, lahko brez karantene vstopajo samo, če dokažejo katero od izjem iz 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 16., 18., 19., 20. in 21. točke 1. odstavka 10. člena navedenega Odloka. V posameznih primerih (glej 2. odstavek nevednega člena) zgolj ob predložitvi negativnega testa na prisotnost Covid-19. Posebna ureditev za vstop brez karantene velja za sosednje države, ki se nahajajo na rdečem seznamu (trenutno Hrvaška), kjer je vstop možen na podlagi vseh izjem iz 1. odstavka 10. člena navedenega Odloka, razen 17. točke 1. odstavka 10. člena, in na podlagi dodatnih izjem iz 2. odstavka 12. člena (npr. lastniki nepremičnin, plovil itd. in osebe z načrtovanimi zdravstvenimi pregledi). V posameznih primerih (glej 2. odstavek nevednega člena) zgolj ob predložitvi negativnega testa na prisotnost Covid-19

Vsem ostalim osebam se ob vstopu odredi obvezna 10-dnevna karantena.

Tranzit čez ozemlje Slovenije se ne dovoli tistim, za katere se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bodo mogli zapustiti ozemlja Slovenije.

Vstop v Avstrijo

Brez predložitve testa na COVID -19 oz. karantene lahko v Avstrijo vstopajo osebe, ki imajo prijavljeno bivališče v Avstriji ali v eni od držav s seznama varnih držav (priloga A1). Ob vstopu morajo verodostojno izkazati, da se v zadnjih 10 dneh niso mudile v državah, za katere ob vstopu velja odredba karantene.

Za vse druge osebe je še vedno predvidena 10-dnevna karantena ali predložitev negativnega testa na SARS-CoV-2 iz uradno priznanega laboratorija na za to predvidenem avstrijskem obrazcu v nemškem ali angleškem jeziku, ki ne sme biti starejši od 3 dni (oz. 72 ur).

Mejni prehodi

Državljani Slovenije in Avstrije lahko slovensko - avstrijsko mejo prestopajo na vseh mejnih prehodih, ki so bili prehodni pred izbruhom krize s COVID-19.

Vsi drugi lahko mejo prestopijo le na:
1. Karavankah – Karawankentunnel (A11)
2. Ljubelju – Loibeltunnel  (odprt 24 ur)
3. Šentilju (avtocesta) – Spielfeld (Autobahn)
4. Šentilj (železniška postaja) – Spielfeld (Bahnhof).

Opozarjamo, da je na mejnih prehodih, tako kot pred uvedbo ukrepov zaradi COVID-19, po potrebi potrebno predložiti veljaven potni list ali osebno izkaznico.

Letalski promet

Za vstop v Avstrijo preko letališč veljajo enaki ukrepi kot po kopnem. Slovenski državljani lahko vstopijo v Avstrijo, če prihajajo iz držav znotraj schengenskega območja, ki so na avstrijskem seznamu varnih držav, in lahko dokažejo, da v zadnjih 14 dneh teh držav niso zapustili. V kolikor prihajajo iz katere druge države, se jim ob vstopu v Avstrijo odredi 10-dnevna karantena.

V kolikor slovenski državljan pristane v Avstriji in takoj po pristanku nadaljuje tranzit do Slovenije (prevoz sorodnikov ali prijateljev, vlak, rent-a-car, ipd.), karantena ni obvezna, saj se oseba nahaja v tranzitu v domovino.

 

 

AKTUALNI UKREPI ZA OMEJEVANJE ŠIRJENJA COVID-19 V AVSTRIJI (stanje na dan 26.08.2020) so dostopni na spletni strani Zveznega ministrstva za socialne zadeve, zdravstvo, nego in varstvo potrošnikov.

Dodatne informacije so na voljo na straneh:

Posebne informacije za podjetja (BMWD) / tudi za (poslovne) popotnike na izpostavljena rizična območja z navezavami na posamezne države (BMEIA)


Najnovejše informacije, stopnje varnosti in ukrepi v posameznih državah so dostopne tukaj.