Generalni konzulat RS Celovec /COVID-19 /Covid-19 /

COVID-19

Nazadnje posodobljeno: 17. 1. 2022

 

PREHAJANJE MEJE MED SLOVENIJO IN AVSTRIJO

Vstop v Slovenijo

Za prihode iz Avstrije je potrebno predložiti dokazilo o prebolelosti, cepljenju ali testiranju (PCT pravilo). Brez karantene se vstop v Slovenijo dovoli osebi, ki predloži:
1. negativni rezultat PCR testa, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa,
2. negativni rezultat HAG testa, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa,
3. potrdilo o prebolelosti (dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev),
4. potrdilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je preteklo od prejema:
- drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj 7 dni,
- drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni,
- drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni,
- drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni,
- drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,
- prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
- prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni,
- odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni;
5. potrdilo o cepljenju za prebolevnike (potrdilo o prebolelosti in dokazilo, da je bila v obdobju do največ osem mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka simptomov oseba cepljena z enim odmerkom cepiva iz prejšnje točke, pri čemer se zaščita vzpostavi z dnem cepljenja,
6. evropsko digitalno covid potrdilo v digitalni ali papirni obliki, opremljeno s QR kodo, ki vsebuje podatke o negativnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolelosti ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike (EU DCP),
7. digitalno covid potrdilo tretje države v digitalni ali papirni obliki, opremljeno s QR kodo, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku (DCP tretje države).
8. Če je oseba cepljena s kombinacijo dveh različnih cepiv iz 4. točke, se zaščita vzpostavi po preteku časa od prejema drugega odmerka posamezne vrste cepiva. Če je taka oseba prvič cepljena s cepivom iz tretje ali pete alineje 4. točke (cepivo proizvajalca AstraZeneca), se zaščita vzpostavi takoj po drugem cepljenju, če se drugič cepi s cepivom iz prve alineje 4. točke (cepivo proizvajalca Biontech/Pfizer) ali druge alineje 4. točke (cepivo proizvajalca Moderna) in drugi odmerek prejme v roku od 4 do 12 tednov po prejemu prvega odmerka.

Oseba, ki ne predloži enega od zgoraj navedenih dokazil, se napoti v karanteno na domu za sedem dni.

Vstop brez napotitve v karanteno in negativnega testa se dovoli naslednjim izjemam:
1. osebi, napoteni na opravljanje nalog v sektorju mednarodnega prevoza ali z njega (zahteva se »Spričevalo za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali druga ustrezna listina, iz katere je mogoče razbrati napotitev delodajalca;
2. osebi brez prebivališča v Republiki Sloveniji, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo in jo zapusti najkasneje v 12 urah po vstopu;
3. otroku, ki še ni dopolnil 12 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo, ali v organizirani skupini v spremstvu vzgojitelja, učitelja ali skrbnika, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo, ali skupaj z osebo, ki ga prevaža zaradi njegove vključenosti v vzgojo in izobraževanje, če ta oseba ni napotena v karanteno na domu oziroma ji ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo;
4. dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najpozneje v 10 urah po prehodu meje (ta izjema velja tudi za njegove ožje družinske člane in ostale osebe, ki imajo na istem naslovu prijavljeno prebivališče, kadar potujejo skupaj),
5. čezmejnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali schengenskega območja in ima prebivališče v razdalji največ 10 km zračne črte od skupne mejne črte Slovenije in sosednje države, in se vrača v petih dneh po prehodu meje,
6. osebi, ki prevaža otroka, ki še ni dopolnil 15 let, zaradi njegove vključenosti v vzgojo in izobraževanje, če se čez mejo vrne v dveh urah po prehodu meje.
7. osebi, ki ima dokazilo o načrtovanem nujnem zdravstvenem pregledu ali posegu v Republiki Sloveniji, drugi državi članici Evropske unije ali schengenskega območja ter se vrača čez mejo neposredno po končanem zdravstvenem pregledu ali posegu oziroma takoj, ko ji zdravstveno stanje to dopušča.
 

Oseba, ki uveljavlja eno od teh izjem, mora policiji predložiti dokaze za obstoj teh izjem, sicer se napoti v karanteno na domu. 

 

Vstop v Avstrijo

Za prihode iz Slovenije se zahteva potrdilo o cepljenju ali prebolelosti ter veljaven negativen PCR test, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa. PCR test ni potreben za osebe, ki predložijo;
- potrdilo o poživitvenem cepljenju ali;
- zdravniško potrdilo o nedavni prebolelosti (manj kot 90 dni od okužbe): obrazec v angleškem in nemškem jeziku.
Registracija v teh primerih ni potrebna. Po potrebi je treba dokazati, da ste se v zadnjih 10 dneh nahajali izključno v državah s Priloge 1, kamor sodi tudi Slovenija.

Osebe, ki so zgolj cepljene ali prebole, se morajo registrirati (angleški jezik ali nemški jezik) in nastopiti obvezno karanteno, ki se jo lahko prekine takoj po predložitvi negativnega PCR testa.

Osebe, ki niso cepljene ali prebolele, se morajo registrirati (angleški jezik ali nemški jezik) in nastopiti 10-dnevno karanteno, ki se jo s predložitvijo negativnega PCR testa lahko prekine šele peti dan po nastopu karantene.

Za prebolele se upošteva: EU digitalno COVID potrdilo oz. zdravniški ali upravni certifikat o prebolelosti v zadnjih 6 mesecih (v nemškem ali angleškem jeziku);
Za cepljene se upošteva: EU digitalno COVID potrdilo oz. certifikat o cepljenju s cepivi BioNtech/Pfizer, AstraZenecca, Johnson&Johnson, Moderna, Sinopharm, Sinovac, Covishield, Covaxin, Covovax ali Nuvaxovid (v nemškem ali angleškem jeziku), ki mora izkazovati, da:
A) da je oseba prejela oba odmerka cepiva, pri čemer od drugega odmerka ni minilo več kot devet mesecev;
B) je od cepljenja preteklo več kot 22 dni in manj kot devet mesecev, v kolikor gre za cepivo, pri katerem je predviden zgolj en odmerek;
C) od cepljenja ni minilo več kot devet mesecev, v kolikor je bil vsaj 21 dni pred cepljenjem izveden pozitiven PCR test ali se je pred cepljenjem razpolagalo z dokazilom o nevtralizirajočih protitelesih;
D) med osnovnim in poživitvenim cepljenjem minilo vsaj 120 dni;
Za testirane se upošteva: EU digitalno COVID potrdilo oz. negativi PCR test, ki ni starejši od 72 ur od odvzema vzorca (v nemškem ali angleškem jeziku z naslednjimi podatki: ime in priimek testiranega, datum rojstva testiranega, datum in ura odvzema brisa, rezultat testiranja, podpis osebe, ki je odvzela bris, ter žig institucije, ki je test opravila).
Namesto zgodaj navedenih potrdil se lahko predloži predpisano zdravniško potrdilo v angleškem ali nemškem jeziku.

Potrdilo o cepljenju ali prebolelosti se ne zahteva od oseb, ki se iz zdravniških razlogov ne morejo cepiti (npr. nosečnice), kar se dokazuje z zdravniškim potrdilom (priporočamo v nemškem ali angleškem jeziku). Navedene osebe morajo predložiti negativni PCR test.

Za otroke do dopolnjenega 12. leta starosti se ne zahteva nobenih potrdil. V kolikor starš, ki takega otroka spremlja, nastopi karanteno, jo mora nastopiti tudi otrok. Šoloobvezni otroci (od 12. do 15. leta starosti) lahko namesto potrdila o cepljenju ali prebolelosti predložijo šolsko potrdilo o negativnem izvidu testiranja (v Avstriji temu rečejo Ninja- Pass) oz. se poslužujejo izjeme za redno prehajanje meje zaradi vključitve v šolski proces (glej spodaj).

Izjema je tudi redno prehajanje meje zaradi dela, šolanja ali obiskov družinskih članov. V teh primerih se za prehod meje zahteva bodisi potrdilo o cepljenju, o prebolelosti ali eden o negativnih testov (PCR -72 ur; ali HAG/antigenski – 24 ur) ter registracija (angleški jezik ali nemški jezik), ki jo je treba obnavljati na vsakih 28 dni:
- redni (najmanj mesečni) obiski družinskih članov ali življenjskega partnerja,
- redni (najmanj mesečni) prihodi na delo (razen negovalke/ci),
- redni (najmanj mesečni) prihodi zaradi šolanja (upošteva se tudi rezultate testiranja v šolah).

Zgoraj navedene omejitve ne veljajo za:
- prevoz blaga in potnikov,
- tranzit čez državo brez postankov
- nujni medicinski posegi, s to izjemo, da je v tem primeru potrebna predložitev posebnega obrazca v nemškem ali angleškem jeziku.

Odlok o vstopu v Avstrijo najdete tukaj

 

***

Pr tem je treba upoštevati, da v Avstriji za osebe brez potrdila o cepljenju ali prebolelosti (starejše od 12 let) veljajo stroge omejitve gibanja (zaprtje). Stanovanje lahko zapustijo le v primeru poti na delovno mesto, šolanja/študija, obiska trgovin z osnovnimi potrebščinami oziroma pokrivanja temeljnih potreb vsakdanjega življenja, uveljavljanja družinskih pravic/obveznosti, oskrbe pomoči potrebnih, skrbi za živali, v primeru fizične oziroma psihične sprostitve, udeležbe na volitvah, opravljanja zdravstvenih storitev in verskih potreb ter v primeru odvračanja nevarnosti za življenje, zdravje, premoženje.

Šoloobvezni otroci (od 12. do 15. leta starosti) lahko namesto PC potrdila predložijo šolsko potrdilo o negativnem izvidu testiranja (v Avstriji temu rečejo Ninja- Pass).

Aktualna kovid pravila za gibanje po Avstriji si lahko preberete tukaj.