Generalni konzulat RS Celovec /Izredni dogodki /COVID-19 /

Koronavirus COVID-19

Nazadnje posodobljeno: 14.1.2021

Če se nahajate v Avstriji, priporočamo redno spremljanje avstrijskih medijev, ki ažurno poročajo o novih primerih okužbe in ukrepih. Upoštevajte navodila lokalnih oblasti in ravnajte preventivno.

Ob sumu okužbe svetujejo, da ostanete doma in pokličete na telefonsko številko 1450, kjer boste prejeli nasvet strokovnjaka glede nadaljnjega postopanja. Obisk osebnega zdravnika ali bolnice se odsvetuje.

Telefonska linija za splošna vprašanja v zvezi s koronavirusom (COVID-19): 0800 555 621.
 

PREHAJANJE MEJE MED SLOVENIJO IN AVSTRIJO

 

 

Vstop v Slovenijo

Brez karantene lahko v Slovenijo vstopajo osebe, ki prihajajo iz držav (oziroma administrativnih enot teh držav), ki niso na rdečem seznamu, pod pogojem, da niso pozitivni na SARS-CoV-2 oziroma ne kažejo bolezenskih znakov. Pri tem morajo dokazati, da se v zadnjih 14 dneh niso mudili v državah, za katere ob vstopu velja odredba karantene.

Avstrija se nahaja na rdečem seznamu, zato je za prihode iz Avstrije predpisana 10 dnevna karantena, ki jo je kadarkoli možno prekiniti z negativnim PCR ali antigenskim (HAG) testom na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19).

Karantene se ne odredi, če se na meji ob vstopu v Slovenijo predloži negativni PCR test, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je bil opravljen v državah članicah EU oziroma schengenskega območja, ali negativni antigenski (HAG) test, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa in je bil opravljen v državah članicah EU oziroma schengenskega območja.    

Od 16. do 22. januarja 2021 velja novi odlok (stari odlok), po katerem je vstop brez karantene možen naslednjim izjemam:

1. čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant in se vrača v 14 urah po prehodu meje;

2. osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;

3. osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije v gospodarskem prometu ter za tovorni in potniški promet v tranzitu in zapusti Republiko Slovenijo v 8 urah po prehodu meje;

4. osebi, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo in zapusti Republiko Slovenijo najkasneje v 6 urah po vstopu;

5. predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in zapusti Republiko Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče, in predstavniku slovenskega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in se iz druge države vrača takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče;

6. osebi, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;

7. osebi z diplomatskim potnim listom;

8. osebi, ki je naročena na zdravstveno storitev v Republiki Sloveniji in se čez mejo vrne takoj po opravljeni storitvi. Če je na zdravstveno storitev naročena mladoletna oseba, lahko pod enakimi pogoji vstopi njen skrbnik, če potujeta skupaj;

9. državljanu države članice Evropske unije ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice Evropske unije ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, starševsko skrb in stik z otrokom ali je odpravljal neposredno nevarnost za zdravje, življenje in premoženje, in se čez mejo vrača v roku 12 ur po prehodu meje;

10. otroku, ki še ni dopolnil 13 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo;

11. osebi, ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno razisko­vanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili. Če je oseba iz te točke mladoletna ali iz drugih razlogov ne more potovati sama, lahko pod enakimi pogoji vstopi tudi oseba, ki jo prevaža, vendar se mora čez mejo vrniti takoj po opravljenem prevozu;

12. pripadniku služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev ali drugi osebi, ki izvaja humanitarne prevoze ali nudi pomoč pri reševanju in odpravi posledic elementarnih nesreč in se vrača čez mejo najkasneje v 48 urah po prehodu meje.

13. dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se čez mejo vrne takoj po opravljenem delu.

Po prestopu meje je treba upoštevati Odlok o začasni delni omejitvi gibanja. Slednji osebam, ki na podlagi zgoraj opisanega postopka vstopajo v Slovenijo, omogoča zadrževanje zgolj znotraj ene (ciljne) občine (ali regije) v Sloveniji. Prehod v druge občine (ali regije) je možen le v primeru izjem v 4. in 1. členu navedenega odloka.

 

 

 

Vstop v Avstrijo

Za prihode iz Slovenije je predvidena obvezna 10-dnevna karantena, ki jo je šele po petih dneh možno prekiniti z negativnim PCR ali antigenskim testom na SARS-CoV-2. V ta namen je treba ob vstopu v državo predloži predpisani obrazec o nastopu karantene (v nemškem ali angleškem jeziku).

Brez karantene lahko na podlagi negativnega PCR ali antigenskega testa iz uradno priznanega laboratorija (na avstrijskem obrazcu v nemškem ali angleškem jeziku), ki ne sme biti starejši od 3 dni (oz. 72 ur) od odvzema brisa, v državo vstopijo naslednje izjeme

- humanitarni delavci,

- osebe ki vstopajo iz poklicnih razlogov (velja tudi za negovalke/ce),

- spremljevalno zdravstveno osebje,

- osebe, ki se udeležujejo nujnih upravnih ali sodnih obveznosti/postopkov,

- tujci s posebno legitimacijsko izkaznico. 

Obe zgoraj navedeni kategoriji se morata od 15. januarja 2021 predhodno registrirati in potrdilo o registraciji v elektronski (na posredovani e-naslov prejeta QR koda) ali fizični obliki predložiti na meji. Prijava se izvede na naslednjih povezavah (nemška, angleška). 

Vstop brez negativnega testa, brez nastopa 10-dnevne karantene in brez registracije (glej tukaj) je na podlagi dokazil omogočen naslednjim izjemam: 

- nujni medicinski posegi (potrebno je izpolniti poseben obrazec v nemškem ali angleškem jeziku)

- nepredvidljivi, nepredstavljivi in drugi neodložljivi družinski razlogi (težka bolezen, smrt, rojstvo, oskrba oseb v nujnih primerih)

- redni (mesečni) obiski družinskih članov ali življenjskega partnerja

- prevoz blaga in potnikov

- tranzit čez državo brez postankov (predpisan obrazec v nemškem ali angleškem jeziku)

- redni (mesečni) prihodi na delo (razen negovalke/ci) ali šolanje 

- otroci do 10 leta starosti

Odlok o vstopu v Avstrijo najdete tukaj.

  

Mejni prehodi

Državljani Slovenije in Avstrije lahko slovensko - avstrijsko mejo prestopajo na vseh mejnih prehodih, ki so bili prehodni pred izbruhom krize s COVID-19.

Vsi drugi lahko mejo prestopijo le na:
1. Karavankah – Karawankentunnel (A11)
2. Ljubelju – Loibeltunnel  (odprt 24 ur)
3. Šentilju (avtocesta) – Spielfeld (Autobahn)
4. Šentilj (železniška postaja) – Spielfeld (Bahnhof).

Opozarjamo, da je na mejnih prehodih, tako kot pred uvedbo ukrepov zaradi COVID-19, po potrebi potrebno predložiti veljaven potni list ali osebno izkaznico.

Letalski promet

Za vstop v Avstrijo preko letališč veljajo enaki ukrepi kot po kopnem. Slovenski državljani lahko vstopijo v Avstrijo, če prihajajo iz držav znotraj schengenskega območja, ki so na avstrijskem seznamu varnih držav, in lahko dokažejo, da v zadnjih 14 dneh teh držav niso zapustili. V kolikor prihajajo iz katere druge države, se jim ob vstopu v Avstrijo odredi 10-dnevna karantena.

V kolikor slovenski državljan pristane v Avstriji in takoj po pristanku nadaljuje tranzit do Slovenije (prevoz sorodnikov ali prijateljev, vlak, rent-a-car, ipd.), karantena ni obvezna, saj se oseba nahaja v tranzitu v domovino.

 

IZVAJANJE PREVOZA BLAGA IN POTNIKOV

Tudi v času COVID-19 v Avstriji ni posebnih omejitev glede izvajanja PREVOZA BLAGA oz. se ta izvaja kot običajno.

Pri tem velja izpostaviti, da relevantni avstrijski odlok o vstopu v Avstrijo v povezavi s COVID-19 (COVID-19-Einreiseverordnung) posebej izpostavlja (1. točka prvega odstavka člena 8), da omejitve iz odloka pri vstopu v Avstrijo na veljajo za prevoz blaga in potnikov.

Glede PREVOZA POTNIKOV ima Avstrija oblikovano rešitev, ki se uporablja tudi za taksiste ali za sopotnike iz različnih gospodinjstev ("skupnosti v vozilu" oz. "Fahrgemenischaft") in sicer, da lahko v vsaki sedežni vrsti sedita največ 2 osebi (torej v vozilu za 5 oseb poleg voznika še največ 4 osebe, v vozilu za 9 oseb pa še največ 5 (pri 3 vrstah) oz. 7 (pri 4 vrstah). Omejitve veljajo le za osebe, ki ne spadajo v isto gospodinjstvo. Izjema (polna zasedenost) je mogoča tudi pri prevozih otrok, dijakov ter oseb z omejitvami. Vse osebe, vključno z voznikom, morajo v vozilu nositi zaščitno masko (razen otroci do 6 let in tisti, ki jim to omejuje zdravstveno stanje). Za izvajanje teh dejavnosti prav tako ne velja dnevna omejitve izhoda (med 20.00 in 6.00).

Sicer pa tako na javnih mestih kot v (javnem) prometu velja splošna usmeritve ohranjanja vsaj 1 m razdalje, nošenje zaščitnih mask ipd. V tej zvezi je pristojno ministrstvo s socialnimi partnerji oblikovalo usmeritve oz. higienska pravila - Potniška karta (Fahrgast-Charta), ki jo najdete na tej povezavi: infothek.bmk.gv.at/assets/uploads/2020/04/FahrgastCharta.pdf.

Javni promet poteka pretežno normalno (nekatere proge z manjšo frekvenco), mednarodni je v nekaterih segmentih omejen (tudi poseben vlak CAT Dunaj-letališče Schwechat ustavljen; potniški promet med SI in AT s 16.11.2020 ustavljen): več o tem: www.oebb.at/de/neuigkeiten/einschraenkungen-im-bahnverkehr.

 

 

AKTUALNI UKREPI ZA OMEJEVANJE ŠIRJENJA COVID-19 V AVSTRIJI (stanje na dan 26.08.2020) so dostopni na spletni strani Zveznega ministrstva za socialne zadeve, zdravstvo, nego in varstvo potrošnikov

Dodatne informacije so na voljo na straneh:

Posebne informacije za podjetja (BMWD) / tudi za (poslovne) popotnike na izpostavljena rizična območja z navezavami na posamezne države (BMEIA)


Najnovejše informacije, stopnje varnosti in ukrepi v posameznih državah so dostopne tukaj.