Generalni konzulat RS Celovec /Konzularne zadeve /Osebna izkaznica /

Osebna izkaznica

Vloga za izdajo osebne izkaznice

Od 01.03.2013 lahko državljani Republike Slovenije zaprosijo za slovensko osebno izkaznico tudi pri Generalnem konzulatu Republike Slovenije v Celovcu.

Vloga za izdajo osebne izkaznice mora biti podana osebno. Pri tem mora prosilec predložiti dosedanjo osebno izkaznico oziroma potni list, v kolikor prosilec osebne izkaznice še ni imel. Hkrati je treba predložiti eno biometrično fotografijo in potrdilo o prijavi naslova v Avstriji.

Ob vlogi je potrebno v gotovini poravnati takso, ki za osebne izkaznice z veljavnostjo 10 let (za prosilce, ki so dopolnili 18. leto starosti) znaša 76,00 EUR, za osebne izkaznice z veljavnostjo 5 let (za prosilce med 3. in 18. letom starosti) 60,00 EUR in za osebne izkaznice s 3-letno veljavnostjo (za mlajše od 3. leta starosti) 44,00 EUR. Ob tem dodajamo, da prosilci, ki so dopolnili 70. leto starosti dobijo osebno izkaznico z neomejeno veljavnostjo (trajno).

Pred prihodom na generalni konzulat v Celovec oz. na naš konzularni dan v Feldkirchu priporočamo, da se o podrobnostih postopka in vseh potrebnih prilogah zainteresirani obrnejo na generalni konzulat v Celovcu na telefonsko številko 0463 546 0.