Generalni konzulat RS Celovec /Konzularne zadeve /Popotniki /

Popotniki

Aktualne informacije za popotnike (npr. varnost potovanj, napotki pred potovanjem v tujino, …) so dostopne na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve.