Generalni konzulat RS Celovec /Konzularne zadeve /Vstop v Republiko Slovenijo /

Vstop v Republiko Slovenijo

Pravna podlaga: Zakon o tujcih

Državljani EU

Državljan Evropske unije lahko v Republiko Slovenijo vstopi z veljavnim potnim listom ali veljavno osebno izkaznico ne glede na razlog oziroma namen, zaradi katerega želi vstopiti in prebivati v Republiki Sloveniji. To velja tudi za mladoletne osebe in skupine otrok. Vozniško dovoljenje ni dokument, ki bi državljanu Evropske unije dovoljeval vstop v Republiko Slovenijo, lahko pa z njim dokazuje svojo istovetnost.

Državljan Evropske unije lahko prebiva na območju Republike Slovenije brez prijave tri mesece od dneva vstopa v državo. Če želi na območju Republike Slovenije prebivati več kot tri mesece, mora pred potekom tega obdobja na upravni enoti, na območju katere prebiva, prijaviti bivanje.

Državljani tretjih držav

Tujec, ki v skladu z zakonom ne potrebuje dovoljenja za vstop v državo, lahko v Republiki Sloveniji oziroma schengenskem območju ostane največ 90 dni v šestih mesecih, če ima veljavo potno listino.

Pravni red Evropske unije določa seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizum in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve. V prvem primeru mora tujec za vstop v Republiko Slovenijo, poleg veljavne potne listine, imeti tudi vizum ali dovoljenje za prebivanje, če ni z zakonom drugače določeno.

Več informacij dostopnih na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije in Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije