Generalni konzulat RS Celovec /Konzularne zadeve /Vizne informacije /

Vizumske informacije

Pravna podlaga: Zakon o tujcih

Vse informacije so dostopne na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

Seznanitev s podatki v Nacionalnem Schengenskem informacijskem sistemu v Sloveniji (N.SIS): Obrazec za vlogo za seznanitev s podatki v N.SIS je objavljen na spletni strani Informacijske pooblaščenke: https://www.ip-rs.si/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/