Generalni konzulat RS Celovec /Konzularne zadeve /Dovoljenja za prebivanje /

Dovoljenja za prebivanje

Pravna podlaga: Zakon o tujcih

Tujec, ki želi v Republiki Sloveniji, prebivati dalj časa, kot je to mogoče na podlagi vizuma, ali ki želi vstopiti in prebivati v Republiki Sloveniji iz drugačnih razlogov, kot je to mogoče na podlagi vizuma, mora imeti dovoljenje za prebivanje.

Vse informacije so dostopne na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije.