Generalni konzulat RS Celovec /Konzularne zadeve /Pripor / zapor /

Pripor / zapor

Generalni konzulat Republike Slovenije v Celovcu je o pridržanju, priprtju ali zaprtju slovenskega državljana obveščen zgolj v primeru soglasja državljana, kar je tudi skladno s 36. členom Dunajske konvencije o konzularnih odnosih.

Konzularni funkcionarji imajo pravico obiskati državljana, se z njim pogovoriti in dopisovati, ga seznaniti s sodnimi postopki v državi sprejemnici in načinom pridobitve pravnega zastopnika ter mu pomagati v okviru svojih pristojnosti.