Generalni konzulat RS Celovec /O generalnem konzulatu /Generalni konzul /

Generalni konzul

Življenjepis

Milan Predan

Kraj in datum rojstva: 14. februarja 1955, Maribor, Slovenija

Jeziki: nemški, angleški, srbski, hrvaški, italijanski, francoski

Zakonski stan: poročen, dva otroka

 

Izobraževanje

1961-1969: osnovna šola Maksa Durjave v Mariboru

1969-1972: gimnazija Miloša Zidanška v Mariboru

1972-1973: srednjo šolo končal na Campbell High School, San Jose, Kalifornija, ZDA

 1973-1978: študiral novinarstvo in politične vede na Univerzi v Ljubljani, diplomiral iz novinarstva

  

Poklicna pot

1977-1984:  Dnevnik Večer, Maribor, novinar

1984-1988:  Dnevnik Večer, urednik za notranjo politiko in gospodarstvo

1988-1990:  Dnevnik Večer, pomočnik glavnega urednika

1990–2000:  Dnevnik Večer, glavni in odgovorni urednik

2000-2001:  Dnevnik Večer, zunanjepolitično uredništvo

2001:  Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, sektor za sosednje države 

2002-2005: Srednjeevropska pobuda, sekretariat v Trstu, namestnik generalnega direktorja  

2005-2006: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, sektor za EU

2006- 2008: Časopisno založniško podjetje Večer, Maribor, generalni direktor  

2008: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, vodja urada slovenskega predsedovanja EU v Sofiji, Bolgarija  

2008-2010: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, sektor za Evropo, vodja slovenskega dela mešanih komisij s Flandrijo in Valonijo, koordinator za Regionalno partnerstvo, EU zadeve

2010-2014: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, veleposlaništvo v Beogradu, Srbija, namestnik veleposlanika  

2014 - 2015: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, sektor za širitev EU in jugovzhodno Evropo, koordinator za regionalno sodelovanje  

Od septembra 2015: Generalni konzul Republike Slovenije v Celovcu