Generalni konzulat RS Celovec /O generalnem konzulatu /Osebje /

Osebje

Matej Kramberger, konzul
Nadja Janežič, poslovna sekretarka
Ahim Oraže, voznik in oskrbnik

Telefon: (+) 43 463 54 6 05; iz Slovenije: (01) 478-6598
Telefaks: (+) 43 463 50 95 62