Generalni konzulat RS Celovec /Slovenska manjšina Koroškem /

Slovenska manjšina na Koroškem

Organiziranost

Slovenska manjšina na avstrijskem Koroškem je ena od šestih narodnih skupnosti (Volksgruppen) v Avstriji.

Večina društev, ustanov in posameznikov je organizirana v okviru Narodnega sveta koroških Slovencev (predsednik dr. Valentin Inzko), ustanovljenega leta 1949, in Zveze slovenskih organizacij (predsednik Manuel Jug), ustanovljene leta 1955. Leta 2003 je začela delovati tudi Skupnost koroških Slovencev in Slovenk (predsednik g. Bernard Sadovnik).

Enotna lista (predsednik Gabrijel Hribar) je samostojna politična stranka koroških Slovencev, odprta tudi za pripadnike večinskega naroda, ki podpirajo njen vsebinski program.

Veliko število slovenskih društev in ustanov združujeta osrednji kulturni organizaciji - Krščanska kulturna zveza in Slovenska prosvetna zveza.

Odnosi Slovenija-Avstrija in položaj manjšine 

Slovenija in Avstrija vzdržujeta dinamične odnose, kar potrjujejo številni stiki na politični in strokovni ravni ter razvejeno sodelovanje na več področjih. Sosednji državi povezujejo zgodovinski, kulturni in predvsem gospodarski dejavniki, saj je Avstrija ena najpomembnejših zunanjetrgovinskih partneric in tujih vlagateljic v Sloveniji. 

Vprašanja, ki nam jih z avstrijsko stranjo, kljub določenemu napredku, še ni uspelo v celoti preseči, se nanašajo predvsem na položaj slovenske manjšine v Avstriji. Slovenija nastopa v vlogi zaščitnice interesov manjšine in se dosledno zavzema za uresničitev vseh njenih pravic, ki izhajajo iz 7. člena Avstrijske državne pogodbe.

Koristne povezave