Generalni konzulat RS Celovec /Gospodarstvo /

Gospodarstvo

Avstrija je 3. najpomembnejši zunanjetrgovinski partner RS, 1. investitor v slovensko gospodarstvo, 1. partner po obsegu menjave storitev ter 3. glede na število prihodov turistov.

Blagovna menjava med Avstrijo in Slovenijo v 2018: 5,6 mrd. EUR (+9,3 % glede na 2017), od tega izvoz 2,4 mrd. EUR (+8,9 %), uvoz 3,2 mrd. EUR (9,5 %).

Gospodarska menjava med Slovenijo in deželo Koroško se je v letu 2018 krepko zvišala tako na izvozni kot uvozni strani ter je dosegla rekordnih 603 milijone evrov. Izvoz je dosegel vrednost 265 milijonov, uvoz pa 338 milijonov evrov. S tem se je Slovenija po uvozu utrdila na četrtem mestu najpomembnejših trgovinskih partnerjev Koroške, po izvozu na šestem, skupno pa na petem, za Nemčijo, Italijo, ZDA in Kitajsko.

Za spodbujanje gospodarske povezave med Slovenijo in Koroško, poleg Generalnega konzulata Republike Slovenije v Celovcu, skrbijo tudi gospodarske strukture znotraj slovenske manjšine na Koroškem. Pri tem je treba omeniti Slovensko gospodarsko zvezo, ki ima status Slovenskega poslovnega kluba v tujini, in Alpe-jadranski center za čezmejno sodelovanje iz Celovca.

Gospodarska menjava Slovenije s Solnograško je v letu 2018 znašala 452,7 mio EUR (128,6 mio EUR izvoza ter 324,1 mio EUR uvoza), s Tirolsko  313 mio EUR (124,9 mio EUR izvoza in 188,1 mio EUR uvoza) ter s Predarlsko 232,7 mio EUR (122,6 mio EUR izvoza in 110,1 mio EUR uvoza).

 

Koristne povezave