Generalni konzulat RS Celovec /Gospodarstvo /

Gospodarstvo

Avstrija je bila v letu 2017 še naprej tretja najpomembnejša slovenska zunanjetrgovinska partnerica, saj je z njo ustvarila Slovenija okoli 10 odstotkov celotne blagovne menjave. Ta je skupno znašala okoli 4,8 milijarde evrov, od tega je slovenski izvoz znašal 1,9 milijarde, uvoz pa 2,9 milijarde evrov, ob čemer velja izpostaviti, da smo prebivalci Slovenije s 1400 evrov na prebivalca daleč največji potrošniki avstrijskega blaga na svetu.


Avstrija je najpomembnejša tuja vlagateljica v Sloveniji. V 2015 so avstrijske neposredne naložbe v Slovenijo dosegle 3.5 mrd EUR, kar predstavlja skoraj 31 % vseh tujih naložb v slovensko gospodarstvo. Po anketi Advantage Avstrija iz decembra 2016 velika večina vprašanih vodilnih predstavnikov avstrijskih podjetij, uvoznikov in partnerjev v Sloveniji ocenjuje atraktivnost Slovenije kot zelo visoko in bi jih kar 93 odstotkov ponovno investiralo v Slovenijo. Avstrija se uvršča med najpomembnejše trge slovenskega turizma, saj je po številu gostov in  njihovih prenočitev v Sloveniji na drugem mestu, za Italijo in pred Nemčijo. Je tudi najpomembnejši trg za Luko Koper, ki je že vrsto let najpomembnejše pristanišča za Avstrijo.


Slovenija je bila v letu 2017 po uvozu šesti, po izvozu pa četrti gospodarski partner zvezne dežele Koroške. Skupna vrednost menjave je znašala 543 milijonov evrov, od tega je bila vrednost uvoza iz Koroške 306 milijonov  (+ 13,1 odstotka glede na leto 2016), izvoza na Koroško pa 237 milijonov evrov (- 3,5 odstotka glede na 2016).  V Sloveniji je navzoča vrsta koroških podjetij, vse več pa je slovenskih podjetij na Koroškem, kar je tudi plod izboljšanega političnega vzdušja in sodelovanja med območnimi enotami Gospodarske zbornice Slovenije in Koroško gospodarsko zbornico. Vstop Slovenije v schengenski prostor je vplival na povečanje števila čezmejnih gospodarskih projektov, predvsem v turizmu. Tvorno projektno sodelovanje se odvija tudi med Slovensko kmetijsko–gospodarsko zbornico, Kmetijsko zbornico na Koroškem in kmečkimi stanovskimi strukturami slovenske manjšine.


Za spodbujanje gospodarske povezave med Slovenijo in Koroško, poleg Generalnega konzulata Republike Slovenije v Celovcu, skrbijo tudi gospodarske strukture znotraj slovenske manjšine na Koroškem. Pri tem je treba omeniti Slovensko gospodarsko zvezo, ki ima status Slovenskega poslovnega kluba v tujini, in Alpe-jadranski center za čezmejno sodelovanje iz Celovca.


Trgovinska menjava s Predarlsko je v letu 2017 znašala okoli 245 milijonov evrov (v letu poprej 248 milijonov), s tem da je Slovenija ustvarila 34 milijonov evrov trgovinskega presežka, s Tirolsko pa 264 milijonov evrov, od tega je slovenski izvoz znašal 96, uvoz pa 168 milijonov evrov. Kot kažejo omenjene številke, se Predarlska  kljub relativno nižjemu številu prebivalstva in precejšnji dislociranosti zelo intenzivno vključuje v blagovne tokove s Slovenijo in je  edina zvezna država, ki iz Slovenije več uvaža kot vanjo izvaža. Njen uvoz iz Slovenije na prebivalca je med najvišjimi v Avstriji ter je skoraj primerljiv s sosednjima Koroško ali Štajersko. država z nakazanim upadom izvoza ter najmanjšo rastjo uvoza), kar predvidoma odtehtajo turistični storitveni tokovi.


Zvezna dežela Salzburg/Solnograško je v letu 2017 zabeležila visoko, 26-odstotno rast uvoza iz Slovenije (123 milijonov evrov), hkrati pa je ustvarila največji trgovinski presežek s Slovenijo, saj je izvoz znašal 332 milijonov evrov (9% rast glede na leto 2016).

Koristne povezave