Generalni konzulat RS Celovec /Gospodarstvo /

Gospodarstvo

Avstrija je bila v letu 2015 še naprej tretja najpomembnejša slovenska zunanjetrgovinska partnerica, saj je z  njo ustvarila Slovenija 10 odstotkov celotne blagovne menjave. Ta je skupno znašala 4,7 milijarde evrov (+1,5 odstotka glede na leto 2014), od tega je bila vrednost slovenskega izvoza 2 milijardi (- 2,1%), uvoza pa 2,7 milijarde (+4,3%). Storitvena menjava je v letu 2015 je dosegla 1,4 milijarde evrov (+7,6%), pri čemer so še naprej največji delež storitev predstavljala potovanja in prevozne storitve.

Avstrija je najpomembnejša tuja vlagateljica v Sloveniji. Skupne avstrijske investicije so v letu 2014 znašale 3,4 milijarde evrov, kar je 33,6 % vseh tujih investicij v slovensko gospodarstvo. Največ naložb je še naprej usmerjenih v finančni sektor, trgovino in industrijo. Skupne slovenske naložbe v Avstrijo so po podatkih Banke Slovenije konec leta 2014 znašale 137,7 milijona evrov, kar je 2,6 % vseh slovenskih investicij v tujini, vendar se je v primerjavi z letom 2013 število slovenskih naložb v Avstrijo povečalo za polovico.Avstrijski trg je pomemben tudi za slovenski turizem. V letu 2014 je bila Avstrija po številu prihodov turistov v Slovenijo in njihovih nočitvah na 2. mestu (za Italijo in pred Nemčijo). 

Slovenija je bila v letu 2015 po uvozu šesti, po izvozu pa osmi gospodarski partner Koroške. Skupna vrednost menjave je znašala 455 milijonov evrov, od tega je bila vrednost uvoza iz Koroške 210 milijonov, izvoza na Koroško pa 245 milijonov evrov. V Sloveniji je navzoča vrsta koroških podjetij, vse več pa je slovenskih podjetij na Koroškem, kar je tudi plod izboljšanega političnega vzdušja in sodelovanja med območnimi enotami Gospodarske zbornice Slovenije in Koroško gospodarsko zbornico. Vstop Slovenije v schengenski prostor je vplival na povečanje števila čezmejnih gospodarskih projektov, predvsem v turizmu. Tvorno projektno sodelovanje se odvija tudi med Slovensko kmetijsko–gospodarsko zbornico, Kmetijsko zbornico na Koroškem in kmečkimi stanovskimi strukturami slovenske manjšine.

Za spodbujanje gospodarske povezave med Slovenijo in Koroško, poleg Generalnega konzulata Republike Slovenije v Celovcu, skrbijo tudi gospodarske strukture znotraj slovenske manjšine na Koroškem. Pri tem je treba omeniti Slovensko gospodarsko zvezo, ki ima status Slovenskega poslovnega kluba v tujini, in Alpe-jadranski center za čezmejno sodelovanje iz Celovca.

Trgovinska menjava s Predarlskim je v letu 2015 znašala okoli 230 milijonov evrov, s rtem da je bilo tazmerje med uvozom in izvozom zelo uravnoteženo, podoben pa je bil tudi obseg slovenskega gospodarskega sodelovanja z zvezno deželo Tirolsko.  

Koristne povezave