Generalni konzulat RS Celovec /Šolstvo, kultura, znanost /

Šolstvo, kultura, znanost

Pravna podlaga za sodelovanje je Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti iz leta 2001. Na osnovi omenjenega sporazuma je bil podpisanih že več štiriletnih delovnih programov o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti, ki natančneje opredeljuje oblike sodelovanja. Področje znanosti zajema tudi Sporazum o znanstveno-tehničnem sodelovanju iz leta 1998.

Na področju šolstva Slovenija in Avstrija dobro sodelujeta v programih Evropske unije s področja izobraževanja (Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus). Posebna oblika sodelovanja je pomoč jezikovnih asistentov iz Slovenije pri pouku slovenščine na dvojezičnih šolah na Koroškem. Prav skrb za kakovost dvojezičnega šolstva na območju, kjer živi slovenska avtohnona manjšina, je ena od središčih točk sodelovanja obeh držav na področju izobraževanja. 

Utečena oblika sodelovanja med slovenskim Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Deželnim šolskim svetom za Koroško so redna srečanja Mešane delovne komisije za sodelovanje na področju šolstva. Dobro sodelovanje poteka tudi med posameznimi strokovno-pedagoškimi ustanovami - npr. med Pedagoško fakulteto v Ljubljani ter Visoko pedagoško šolo v Celovcu. 

V zvezni deželi Predarlski poteka dopolnilni pouk slovenščine za Slovence in njihove potomce, ki ga organizira in financira Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport, v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo (www.zrss.si/slovenscina/). Pouk je za obiskovalce brezplačen in namenjen predšolskim otrokom (od treh let naprej), osnovnošolcem in srednješolcem ter odraslim, ne glede na nivo znanja. Glede na prijave se določi lokacija pouka. V šolskem letu 2019/20 je pouk slovenščine v šoli Mittelschule LEVIS, Mutterstrasse 6, Feldkirch, vsako sredo popoldne. Kontakt za podrobnejše informacije je tekalec.rajko(at)gmail.com (učitelj za slovenščino na Predarlskem).

V kulturi Slovenija posebno pozornost posveča podpiranju in spodbujanju dejavnosti osrednjih kulturnih organizacij koroških Slovencev, Krščanske kulturne zveze in Slovenske prosvetne zveze.

 

Koristne povezave