Generalni konzulat RS Celovec /Regionalno in čezmejno sodelovanje /

Regionalno in čezmejno sodelovanje

Slovenija in Avstrija uspešno sodelujeta v regionalnih okvirjih Kvadrilaterale in Srednjeevropske pobude, v zadnjem obdobju pa tudi v okviru evropskih makrostrategij za Podonavje in Alpe. 

Slovenija kot celota sodeluje z avstrijskimi deželami Koroško, Gradiščansko, Štajersko in Zgornjo Avstrijo tudi v okviru Zveze Alpe Jadran s stalnim sekretariatom v Celovcu, s tem da jo v njej predstavlja Skupnost občin Slovenije.  

Slovenija in Avstrija sodelujeta v okviru operativnih programov Slovenija-Avstrija, ki so namenjeni prav čezmejnemu sodelovanju med sosednjima državama. Tudi za aktualno programsko obdobje 2014-2020, v katerem je na voljo okoli 47 milijonov evrov, so partnerji na obeh straneh meje pripravili vrsto skupnih projektov.

Utečeno je tudi čezmejno sodelovanje na občinski ravni. Najbolj znan skupni projekt je Geopark Karavanke, v katerem sodeluje 5 slovenskih in 9 avstrijskih občin z obeh strani Koroške, partnerji pa tudi v naslednjem obdobju načrtujejo vrsto novih čezmejnih - zlasti turističnih - proizvodov.