Generalni konzulat RS Celovec /Novice /
09.06.2020  

Novi odlok o ukrepih na meji ob vstopu v Republiko Slovenijo

Vlada RS je sprejela novi Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, ki velja od 8. junija 2020. 

Skladno z novim odlokom lahko v Republiko Slovenijo pod olajšanimi pogoji, torej brez obvezne 14 dnevne karantene, vstopajo državljani ali rezidenti držav, ki so na seznamu epidemiološko varnih držav. Seznam s sklepom določi Vlada Republike Slovenije na podlagi ocene Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) o epidemiološki situaciji. Na seznam epidemiološko varnih držav je uvrščena tudi Avstrija, celotni seznam pa je dostopen na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/seznam-drzav-za-prehajanje-drzavne-meje-brez-omejitev.

Državljani Slovenije in tujci s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki prihajajo iz držav članic Evropske unije oziroma držav članic schengenskega območja, ne glede na to ali so te države uvrščene na seznam epidemiološko varnih držav, lahko vstopajo v državo brez obveznosti karantene.

Odlok določa tudi nov seznam kontrolnih točk na kopenskih mejah z Avstrijo, ki so: 
- Karavanke – Karawankentunnel,
- Ljubelj – Loibltunnel,
- Šentilj (avtocesta) – Spielfeld (Autobahn).
Prestop državne meje izven kontrolnih točk je dovoljen samo državljanom Republike Slovenije in Republike Avstrije.

Odlok v 10. členu našteva tudi izjeme, ki se jim dovoli vstop v državo brez obveznosti 14-dnevne karantene. Med te izjeme ne sodijo več turistična potovanja.