Generalni konzulat RS Celovec /Novice /
18.05.2020  

Vlada RS sprejela nove spremembe pri izvajanju ukrepov na meji

Vlada Republike Slovenije je 17.05.2020 izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije.

Skladno z odlokom bo odpiranje mej, razen za državljane Republike Slovenije in tujce s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, potekalo postopoma. Vlada bo sproti posodabljala seznam držav, iz katerih bo dovoljen vstop v Republiko Slovenijo, in sicer na podlagi NIJZ ocene epidemiološkega stanja v sosednjih državah in tehničnih dogovorov Ministrstva za notranje zadeve s sosednjimi državami, državami članicami Evropske unije in državami schengenskega območja ali sprejetega splošnega dogovora na ravni EU.

Poleg tega je določila dodatne izjeme pri osebah iz tretjih držav, ki se jim ob vstopu v Slovenijo ne odredi karantena za obdobje 14 dni. Gre za osebe, ki:
–so napotene na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza,
–potujejo čez Republiko Slovenijo v drugo državo v istem dnevu.

Celotno besedilo odloka, ki je začel veljati 17. maja 2020 ob 22. uri, najdete na naslednji povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1065/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-povezanih-s-preprecevanjem-sirjenja-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije