Generalni konzulat RS Celovec /Novice /
13.04.2020  

Novi pogoji vstopa v Slovenijo iz Avstrije

Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19

Od 12. aprila 2020 je v veljavi Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, ki ga je sprejela Vlada RS.

Osebam, ki vstopajo v Republiko Slovenijo, minister, pristojen za zdravje, zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19) odredi karanteno za obdobje sedmih dni. Osebi se zadnji dan obdobja, za katerega ji je bila odrejena karantena, odvzame bris za testiranje na okužbo SARS-CoV-2 (COVID-19). Če je rezultat testa negativen, karantena preneha.

Vstop v Republiko Slovenijo se ne dovoli:
• osebam, za katere se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bodo mogle zapustiti ozemlja  Republike Slovenije,
• tujcem, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa ob prehodu meje navedejo, da so pozitivne na SARS-CoV-2 (COVID-19) ali izkazujejo očitne bolezenske znake, značilne na okužbo z navedenim virusom (povišana telesna temperatura, kašelj, težko dihanje), 
• tujim državljanom, ki v Republiki Sloveniji nimajo stalnega ali začasnega prebivališča in ne morejo izkazati naslova bivanja, kjer bodo prestajali karanteno.

Ta odlok se ne uporablja za:
• čezmejne dnevne delovne migrante, ki imajo dokazilo o delovnem razmerju v sosednji državi oziroma s podpisano izjavo utemeljijo razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migranti,
• čezmejne tedenske migrante na meji z Republiko Avstrijo, ki imajo dokazilo o delovnem razmerju v Republiki Avstriji ali v Republiki Sloveniji,
• osebe, ki se udeležijo pogreba bližnjega sorodnika v sosednji državi in zapustijo oziroma se vrnejo v Republiko Slovenijo v istem dnevu ter imajo dokazilo o datumu in uri pogreba,
• osebe, ki izvajajo prevoz blaga v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije v drugo državo, ter za tovorni promet v tranzitu,
• državljane Republike Slovenije in tujce, ki potujejo čez Republiko Slovenijo v drugo državo v istem dnevu,
• osebe z diplomatskim potnim listom,
• osebe, ki zagotavljajo nujne storitve, za katere jim je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko, zaradi neizvajanja teh storitev, zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode,
• pripadnike služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev in za osebe, ki izvajajo humanitarne prevoze za Republiko Slovenijo, ki so prestopali mejo zaradi izvajanja svojih nalog,
• državljane Republike Slovenije in Republike Avstrije,  ki so dvolastniki ali najemniki zemljišč, in imajo svoja zemljišča na obeh straneh državne meje, ter opravljajo kmetijsko-poljedelska dela.

Povezava na celotno besedilo odloka: https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020050.pdf