Generalni konzulat RS Celovec /Novice /
17.12.2009  

Vstop državljanov Srbije, Črne gore in Makedonije po 19. decembru 2009

 

Oprostitev vizumske obveznosti bo od 19. decembra 2009 veljala samo za tiste državljane Srbije, Črne gore in Makedonije, ki bodo imeli veljavne biometrične potne liste. Državljani Kosova, ki jim bo potne liste izdajal usklajevalni urad (Koordinaciona uprava) v Beogradu v Srbiji, bodo še vedno potrebovali vizume.

Za državljane navedenih držav bodo pri vstopu na mejnih prihodih na zunanji meji Evropske unije veljali splošni pogoji za vstop, in sicer:

  • bodo morali verodostojno izkazati namen in pogoje nameravanega bivanja ter cilj potovanja (vstop brez vizuma je dovoljen za turistična potovanja, zasebne in poslovne obiske, in ne za delo in druge namene),
  • bodo morali imeti zadostna sredstva za preživljanje glede na čas nameravanega bivanja, tranzita in vrnitve v svojo matično državo (denarni zneski se razlikujejo med posameznimi državami članicami, za Slovenijo je višina zadostnih sredstev 70 EUR na dan),
  • v schengenskem informacijskem sistemu zoper osebo ne sme biti vpisan ukrep zavrnitve vstopa,
  • bodo morali dokazati, da se pred nameravanim vstopom v schengensko območje niso tam že zadrževali več kot tri mesece v zadnjih šestih mesecih,
  • njihov prihod ne sme predstavljati nevarnosti za javni red, notranjo varnosti, javno zdravje ali ogrožati mednarodnih odnosov katere koli države članice Evropske unije.

Tujci, državljani tretjih držav (tudi državljani Srbije, Črne gore in Makedonije), ki izpoljujejo pogoje za vstop, smejo bivati oziroma se zadrževati na celotnem schengenskem območju največ tri mesece v obdobju šestih mesecev od dneva prvega vstopa. V primeru načrtovanega daljšega prebivanja (zaradi dela, zaposlitve, študija) morajo državljani tretjih držav predhodno pridobiti dovoljenje za prebivanje.

Pogoje določa Zakonik o schengenskih mejah (Uradni list Evropske unije, štev. L 105/1, 13. 04. 2006).

Podrobnejše informacije dostopne na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve RS in Ministrstva za notranje zadeve RS.