Generalni konzulat RS Celovec /Novice /
01.06.2021  

Zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G)

Referendum bo v nedeljo, 11. julija 2021.

Vprašanje na referendumu se glasi:
»Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G), ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 30. marca 2021?«.

V primeru, da v tujini stalno prebivate (izseljenci) in se glasovanja na konzulatu ne morete udeležiti, lahko glasujete po pošti, če to pravočasno sporočite Državni volilni komisiji pravočasno. DVK bo upoštevala le obvestila, ki bodo prispela na njihov naslov do 25. 6. 2021.

V primeru, da ste v tujini le začasno (zdomci) in bi želeli glasovati na konzulatu ali bi želeli glasovati po pošti iz tujine, lahko glasujete, če to pravočasno sporočite Državni volilni komisije. DVK bo upoštevala le obvestila, ki bodo prispela na njihov naslov do 25. 6. 2021 do 24. ure.

Državljani, ki stalno prebivate v tujini in boste na dan izvedbe referenduma v Republiki Sloveniji, lahko glasujete na voliščih v Republiki Sloveniji (volišča OMNIA), če to namero pravočasno do 7. 7. 2021 sporočite Državni volilni komisiji.

Volivci obvestila o načinu glasovanja lahko posredujete elektronsko:
A. Oddajo vloge z digitalnim potrdilom:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=5205

B. Oddajo vloge brez digitalnega potrdila:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=5206

Podrobnejše informacije o možnostih glasovanja iz tujine so objavljene na spletni strani državne volilne komisije:
https://www.dvk-rs.si/index.php/si/kje-in-kako-volim/glasovanje-iz-tujine

Volivce prosimo, da upoštevajo lokalne ukrepe za zajezitev epidemije COVID – 19 in se z namenom preprečevanja možnosti okužb odločite za glasovanje po pošti.