Generalni konzulat RS Celovec /Novice /
01.04.2014  

Minister Gorazd Žmavc obiskal slovensko manjšino na avstrijskem Koroškem

31.03.2014 se je minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc mudil na delovnem obisku pri slovenski manjšini na avstrijskem Koroškem. Minister Žmavc je v stavbi Generalnega konzulata Republike Slovenije tekom celotnega dneva vodil več ločenih sestankov s predstavniki slovenske manjšine, na katerih se je seznanil z delovanjem in strukturami organiziranja koroških Slovencev, aktualnimi problemi, s katerimi se organizacije srečujejo, in z njihovimi načrti za prihodnost.

Minister Žmavc se je sestal z vodstvi osrednjih reprezentativnih organizacij koroških Slovencev: Zveze slovenskih organizacij, Narodnega sveta koroških Slovencev in Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk, s predstavnicama Slovenske gospodarske zveze iz Celovca, s predstavniki Enotne Liste in Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov, s predstavniki Delovne skupnosti zasebnih dvo- in večjezičnih otroških vrtcev, Glasbene šole na Koroškem, Slovenske športne zveze in Slovenskih mladinskih organizacij ter s predstavniki Slovenske prosvetne zveze, Krščanske kulturne zveze, Slovenskega znanstvenega instituta in Slovenskega narodopisnega instituta »Urban Jarnik«.

Poleg sestankov z vidnimi predstavniki slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem se je minister Žmavc udeležil tudi slovesnosti ob odprtju prenovljenega poslopja ZG/ZRG za Slovence in Dvojezične zvezne trgovske akademije v Celovcu, kjer se je srečal z avstrijsko zvezno ministrico za izobraževanje in ženske Gabriele Heinisch-Hosek in koroškim deželnim glavarjem dr. Petrom Kaiserjem.