Generalni konzulat RS Celovec /Novice /
14.10.2013  

Potrjevanje podpisov volivcev na obrazcu podpore za začetek postopka sprejema treh zakonov - Zakona o samozdravljenju, Zakona o konoplji in Zakona o osnovnem bivanju

Jaka Bitenc, Kunaverjeva 6, 1117 Ljubljana, je na podlagi Zakona o referendumu in ljudski iniciativi,  v Državni zbor vložil pobudo volivcem za vložitev zahteve za začetek postopka za sprejem treh zakonov:

-               Predlog zakona o samozdravljenju,

-               Predlog zakona o konoplji in

-               Predlog zakona o osnovnem bivanju.

Državni zbor je ugotovil, da pobuda izpolnjuje z zakonom določene pogoje, zato je predsednik Državnega zbora določil, da bo zbiranje podpisov podore potekalo od ponedeljka 14. 10. 2013 do četrtka 12. 12. 2013.

V času od ponedeljka 14. 10. 2013 do četrtka 12. 12. 2013 lahko volivci s stalnim ali začasnim prebivališčem v tujini obrazec podpore potrdijo tudi na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini.

Skladno s 16b. členom ZRLI da volivec svojo podporo tako, da vpiše svoje osebne podatke na Obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo predlogu za vložitev zahteve za začetek postopka za sprejem enega od treh zakonov.

 Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu za vsak zakon samo enkrat, seveda pa lahko podpre vse tri zakone (ali samo posameznega od zakonov).

Za zbiranje podpor so določena gesla in šifre:

  1. "o samozdravljenju" šifra 586
  2. "o konoplji" šifra 587
  3. "o osnovnem bivanju" šifra 588

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo. Uradna oseba na veleposlaništvu preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom diplomatsko-konzularnega predstavništva.

Uradna oseba potrjen obrazec vrne volivcu,  ki ga nato sam posreduje pobudniku na naslov:

Jaka Bitenc

Kunaverjeva 6

1117 Ljubljana

 

 

Obrazec podpora volivca

Obrazec izpolnjen (SAMOZDRAVLJENJE)

Obrazec izpolnjen (KONOPLJA)

Obrazec izpolnjen (OSNOVNO BIVANJE)