Generalni konzulat RS Celovec /Novice /
25.09.2013  

Mobilnost mladih - krepitev stikov med Slovenijo in avstrijsko Koroško

Mobilnost mladih, vzpostavljanje tesnejšega in raznovrstnega dialoga med mladinskimi organizacijami in medkulturno sodelovanje igrajo pomembno vlogo pri krepitvi udeležbe mladih v oblikovanju skupne evropske prihodnosti in tudi za razvoj zavesti odgovornega in aktivnega državljana.

Popotniško združenje Slovenije in Österreichischer Jugendherbergsverband / Avstrijska zveza mladinskih prenočišč  že tradicionalno dobro sodelujeta. Dozorela je ideja, da se njune dejavnosti s področja pospeševanja mladinskega prostovoljnega dela, mobilnosti mladih, kot tudi povezovanje mladih v alpsko - jadranskem prostoru okrepijo s projekti čezmejnega sodelovanja.

24. septembra sta v prostorih Generalnega konzulata RS v Celovcu predsednika Popotniškega združenja Slovenije Igor Jurišič in koroške sekcije Avstrijske zveze mladinskih prenočišč Michael Raunig podpisala pismom o nameri s katerim se zavezujeta, da bosta pristopila k skupnemu čezmejnemu projektu na področju mobilnosti mladih in k skupni promociji koroških mladinskih prenočišč z obeh strani državne meje.

V obeh organizacijah državna meja ne predstavlja ločnice, ampak dodaten razlog za še tesnejše sodelovanje v Alpsko - jadranskem prostoru. Organizaciji bosta v naslednjih tednih po podpisu tega pisma o nameri dogovorili nadaljnje korake in konkretne akcije ter podrobnosti.

Slavnostna izmenjava pisem ob prisotnosti koroškega deželnega glavarja dr. Petra Kaiserja, ki je tudi predsednik Avstrijske zveze mladinskih prenočišč, je bila umeščena v otvoritev razstave iz niza "Okno umetnosti k sosedu" in turistično-promocijske predstavitve Dolenjske – drugačna doživetja. V svojem govoru je generalna konzulka Dragica Urtelj izpostavila počaščenost zaradi prisotnosti deželnega glavarja dr. Kaiserja, saj je slednji edini Neslovenec, ki je dobil posebno priznanje Popotniškega združenja Slovenije za zasluge.