Generalni konzulat RS Celovec /Novice /
06.09.2013  

Sprememba oddajanja televizijskih in radijskih programov RTV Slovenija preko satelita

Obveščamo, da RTV Slovenija s 1. septembrom 2013  namesto z dosedanjega satelita Eutelsat HotBird 13D na orbitalni poziciji 13° vzhodno oddaja prek satelita Eutelsat 16A na orbitalni poziciji 16° vzhodno. Ker želi gledalcem, ki spremljajo RTV-programe prek satelitov, omogočiti, da v času prehoda na novi satelit še naprej neovirano spremljajo radijske in televizijske programe, bo RTV Slovenija ves september oddajala prek obeh satelitov, tako novega kot tudi starega.

30. septembra bo RTV Slovenija prenehala oddajati na satelitu HotBird. Zaradi prehoda na drugi satelit imetnikom ni potrebno zamenjati satelitskega sprejemnika ali kartice za dekodiranje, s katero trenutno spremljajo RTV-programe, potrebno je le zasukati anteno in na novo nastaviti programe.

Nove nastavitve sprejemnega sistema, veljavne po 1. septembru:
orbitalna pozicija: 16°E (vzhodno)
polarizacija: Horizontalna
frekvenca: 10721 MHz
simbolna hitrost: 27.500
kodno razmerje (FEC): 3/4

Navodila za prilagoditev satelitskega sprejema

RTV Slovenija je svoje programe do sedaj oddajala prek satelitov na orbitalni poziciji 13° vzhodno. Prehod na novo orbitalno pozicijo 16° vzhodno zahteva zasuk sprejemne parabolične antene v levo. V splošnem velja, da je anteno potrebno zasukati za 4° v levo.

V kolikor je vaša antena namenjena izključno sprejemu signalov iz ene orbitalne pozicije, se postopka zasuka lahko lotite sami. Če sta na anteni nameščeni dve ali več nizkošumnih glav (LNB), antena omogoča sprejem z več orbitalnih pozicij. V tem primeru se je za prilagoditev najbolje obrniti na strokovnjaka. Verjetno bo potrebno zamenjati nosilec za glave oz. glave ustrezno premakniti.

Pozor! Pri delu ob anteni pazite na lastno varnost. Če gre za delo na strehi ali na izpostavljenih mestih, opravilo prepustite strokovnjakom.

Postopek za spremembo orbitalne pozicije s 13° na 16°:

 1. Na sprejemniku nastavite nove sprejemne parametre:
  orbitalna pozicija: 16°E (vzhodno)
  polarizacija: horizontalna
  frekvenca: 10721 MHz
  simbolna hitrost: 27.500
  kodno razmerje (FEC): ¾
 2. V meniju sprejemnika izberite opcijo za nameščanje oz. iskanje satelitov tako, da vam sprejemnik kaže jakost oz. kakovost sprejetega signala.
 3. Na nosilcu sprejemne antene nekoliko popustite vijake tako, da lahko zasukate anteno.
 4. Anteno počasi zasukajte za 4° v levo (stojite za anteno in gledate proti jugu), dokler sprejemnik ne pokaže zadovoljivo jakost signala. V pomoč vam bo, če si predhodno označite staro pozicijo.
 5. Razlika v elevaciji med orbitalnima pozicijama je zanemarljiva, zato nastavljanje po elevaciji ni potrebno.
 6. Postopek je končan in vijake na anteni lahko zategnete.
 7. Pobrišite programska mesta, na katerih se nahajajo programi 'stare' orbitalne pozicije.

Stare nastavitve sprejemnega sistema, veljavne do konca septembra:
orbitalna pozicija: 13°E (vzhodno)
polarizacija: Vertikalna
frekvenca: 12520 MHz
simbolna hitrost: 27.500
kodno razmerje (FEC): 3/4

Dodatne informacije lahko dobite na tel.: 00386 1/475 2781 ali na ozm@rtvslo.si