Generalni konzulat RS Celovec /Novice /
29.05.2020  

Avstrija podaljšala izvajanje ukrepov na meji do 15. junija 2020

Avstrija je do 15. junija 2020 podaljšala veljavnost Odloka o izvajanju ukrepov ob vstopu v Avstrijo iz sosednjih držav.

Vstop iz Slovenije v Avstrijo je dovoljen:

  • osebam z zdravniškim potrdilom o negativnem molekularbiološkem testu SARS-CoV-2, ki ni starejši od 4 dni;
  • osebam s stalnim, začasnim ali običajnim prebivališčem v Avstriji ob pisni zavezi, da bodo po vstopu v Avstrijo 14 dni ostali v domači karanteni;
  • tranzitu skozi Avstrijo brez vmesnih postankov.


Odlok ne velja za blagovni promet in promet za poslovne dejavnosti (z izjemo dejavnosti prevoza oseb), delovne migrante ter za potnike intervencijskih, ambulantnih in reševalnih vozil.

Vstop je brez prestajanja 14-dnevne domače karantene dovoljen tudi ob upoštevanju posebej utemeljenih družinskih razlogov ter v primeru nujne oskrbe živali, kar je potrebno ob kontroli verodostojno argumentirati. V tem primeru je potrebno izpolniti lastno izjavo.

Iz zdravstvenih razlogov je med drugim vstop v Avstrijo dovoljen osebam, ki razpolagajo s potrdilom avstrijske zdravstvene ustanove, da se bo pri njih izvedel poseg, ki je bil odobren iz posebno upoštevanja vrednih zdravstvenih razlogov. Prav tako se lahko osebe, ki stalno ali začasno prebivajo v Avstriji, po nujni zdravstveni oskrbi v eni izmed sosednjih držav, vrnejo v Avstrijo, pri čemer jih lahko spremlja po ena spremljevalna oseba. V obeh primerih je pri vstopu v Avstrijo potrebno o tem predložiti ustrezno zdravstveno dokazilo.

Čistopis avstrijskega odloka o izvajanju ukrepov na meji je dostopen na: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011072