Generalni konzulat RS Celovec /Novice /
29.09.2010  

Obvestilo slovenskim državljanom s stalnim ali začasnim prebivališčem v Avstriji

 

Na podlagi Zakona o referendumu in ljudski iniciativi (ZRLI) je dr. Janez Posedi na Državni zbor RS vložil pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-O). 

Referendumsko vprašanje se glasi: "Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju- ZSPJS-O, ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 7. 9. 2010?" 

V skladu s prvim odstavkom 16.a člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi je 22. septembra 2010, predsednik Državnega zbora določil, de se prične z zbiranjem podpisov volivcev. Za prvi dan roka za zbiranje podpisov volivcev je določil četrtek 23. 9. 2010  kot zadnji, petintrideseti dan za zbiranje podpisov, pa sredo, 27. 10. 2010. 

Skladno s 16.b členom ZRLI da volivec svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca. Podporo s podpisom lahko volivec poda samo enkrat. 

Podporo lahko podajo tudi volivci s stalnim ali začasnim prebivališčem v tujini in sicer tako, da podpis volivca na obrazcu podpore potrdi diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike Slovenije v tujini. Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo. Uradna oseba preveri volivčevo identiteto z vpogledom v osebni dokument volivca in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom diplomatskega predstavništva ali konzulata. 

Volivec izpolnjen in potrjen obrazec podpore sam posreduje pobudniku referenduma, na naslov: dr. Janez Posedi, Gibina 19, 9240 Ljutomer.

Na Generalnem konzulatu RS v Celovcu je dajanje podpore možno v času uradnih ur.