Generalni konzulat RS Celovec /Novice /
03.03.2014  

Volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament 2014

1.) Kdo lahko ali ne more voliti poslancev v Evropski parlament  in kdo lahko ali kdo ne more kandidirati za poslanca v Evropski parlament?

Na podlagi volilne zakonodaje ima volilno pravico za volitve v Evropski parlament v Republiki Sloveniji vsak državljan Republike Slovenije, ki bo na dan glasovanja torej 25. maja 2014 dopolnil 18 let starosti.

Izjemoma ima pravico voliti, ne pa tudi pravico biti voljen, državljan, ki mu je bila zaradi duševne bolezni, zaostalosti ali prizadetosti s pravnomočno sodno odločbo popolnoma odvzeta poslovna sposobnost ali podaljšana roditeljska pravica staršev ali drugih oseb čez njegovo polnoletnost pred 9. 8. 2006, pristojno sodišče pa posebej ni odločilo o odvzemu pravice voliti in biti voljen.

Pravice voliti in pravice biti voljen pa nima državljan, ki je dopolnil 18 let starosti, pa mu je bila zaradi duševne bolezni, zaostalosti ali prizadetosti popolnoma odvzeta poslovna sposobnost ali podaljšana roditeljska pravica staršev ali drugih oseb čez njegovo polnoletnost ter ni sposoben razumeti pomena, namena in učinkov volitev, sodišče pa je v postopku za odvzem poslovne sposobnosti ali podaljšanja roditeljske pravice čez polnoletnost posebej odločilo o odvzemu pravice voliti in biti voljen.

Prav tako nima volilne pravice za volitve v Evropski parlament državljan Republike Slovenije, ki je na podlagi lastne zahteve vpisan na volilni imenik v drugi državi članici Evropske unije (EU).

2.) Podpora kandidatom za poslanca ali poslanko v Evropski parlament:

Z dnevom začetka izvajanja volilnih opravil, to je s 24. februarjem 2014, lahko volivci že oddajo podporo kandidatom za poslance v Evropski parlament, le te se bodo zbirale do 25. aprila  2014.

V Uradnem listu RS št. 13/2014 z dne 17.2.2014 je bilo objavljeno Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na volitvah poslancev in poslank iz Republike Slovenije v Evropski parlament, skupaj z obrazci podpore (posredujemo jih v prilogi, objavljeni pa so tudi na spletni strani Državne volilne komisije (DVK):
http://www.dvk-rs.si/index.php/si/).

Podporo kandidatu lahko dajo tudi volivci, ki se med potekom roka za zbiranje podpor stalno ali začasno nahajajo v tujini, če svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije v tujini.

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije.

Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije, na levi strani obrazca (vzporedno s podpisom volivca).

Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje kandidatu ali njegovemu predstavniku, ki poskrbi, da se podana podpora pošlje pristojnemu organu (upravni enoti) za vodenje evidence volilne pravice, zaradi vpisa podpore v računalniško evidenco.

3.) Zdomci – državljani RS, ki so začasno v tujini, in izseljenci – državljani RS s stalnim prebivališčem v tujini

Na spletni strani DVK so že objavljeni obrazci za državljane RS, ki so začasno v tujini (zdomci) in bi želeli glasovati na DKP z odprtim voliščem ali po pošti iz tujine (zainteresirani volivci lahko do 30 dni pred izvedbo volitev, izpolnjen obrazec posredujejo Državni volilni komisiji na naslov: Slovenska 54, SI 1000 Ljubljana, po faksu na številko 00386 1 4331 269 ali elektronski naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si.

Volivci s stalnim prebivališčem v tujini (izseljenci) bodo prejeli volilno karto in glasovnico po uradni dolžnosti na naslov stalnega prebivališča v tujini, zato obrazca za glasovanje po pošti zanje ni. Na spletni strani je za izseljence le obrazec za glasovanje na volišču izven države stalnega prebivanja.

Obrazce najdete na naslednjih povezavah:

Glasovanje na volišču - izseljenci

- Glasovanje po pošti iz tujine - zdomci

- Podpora listi kandidatov