Generalni konzulat RS Celovec /Novice /
17.12.2013  

Prednovoletno srečanje s predstavniki slovenski društev na Predarlskem

V petek, 13. decembra 2013, je Generalni konzulat Republike Slovenije iz Celovca v Feldkirchu pripravil tradicionalno prednovoletno srečanje s predstavniki slovenske zdomsko-izseljeniške skupnosti na Predarlskem, ki so se ga udeležili Jasmina Ritlop, koordinatorka slovenskih društev na Predalskem, prof. Marija Rogina, učiteljica dopolnilnega pouka slovenskega jezika, predsednik in častni predsednik »Slovenskega kulturnega društva Mura« Marjan Fujs in Eugen Jenö Kalamar, predsednik »Slovenske folklorne skupine Lipa« Slavko Ozvatič in predsednik »Slovenskega planinskega društva« Štefan Felbar.

Skupaj smo pregledali aktivnosti posameznih društev v iztekajočem letu, v katerem je bil na Predarlskem osrednji dogodek slovesnost ob 35. letnici obstoja Slovenskega kulturnega društva Mura. Večjih problemov pri delovanju društev v minulem letu ni bilo, otežene pogoje delovanja pa ima še vedno Slovenska folklorna skupina Lipa, saj župnijsko dvorano v kraju Götzis, v kateri vadijo in gostujejo s svojimi prireditvami, še vedno prenavljajo.

Predstavniki društev so se strinjali, da opravljanje koordinacijskih nalog slovenskih društev na Predarlskem tudi v prihodnje ostaja v rokah Jasmine Ritlop. Ustanovitev koordinacije se je v zadnjih štirih letih izkazala za koristno in premišljeno odločitev, saj vsako društvo ohranja svoje tradicionalne prireditve, ki se terminsko ne prikrivajo. V zadnjih letih so dokazali, da lahko organizirajo večje prireditve tudi skupaj in tako nagovorijo večje število slovenskih zdomcev in izseljencev, ne samo iz Predarlske, ampak tudi iz Švice, Liechtensteina in juga Baden-Württemberga.

Dopolnilni pouk slovenskega jezika, ki ga v Ljudski šoli Rankweil – Brederis poučuje Marija Rogina trenutno obiskuje osem slušateljev različnih starosti in znanja jezika. V prihodnosti želijo k pouku privabiti še več otrok in mladine. Tudi sicer se predstavniki društev strinjajo, da je mladim potrebno dati priložnost za skupno delovanje v krogu svoje generacije in jih ne siliti v enega od že obstoječih društev. V tem smislu je že v pripravi ustanovitev novega društva mladih Slovencev na Predarlskem, ki bo zapolnilo vrzel med generacijami in privabilo v svoje vrste mlade Slovence, ki imajo drugačne interese in poglede na svet kakor prva generacija zdomcev.