Generalni konzulat RS Celovec /Novice /
02.12.2013  

Podelitev listin za življenjsko delo Zveze koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora

30.11.2013 je predsednica Zveze koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora (ZKP) dr. Katja Sturm-Schnabl v galeriji Generalnega konzulata Republike Slovenije v Celovcu Tončiju Haderlapu in Bogdanu Mohorju-Stonu slovesno predala listini o častnem članstvu v zvezi.

GK Urtelj je izpostavila, da je Slovenija dejavna pri ohranjanju zgodovinske resnice o holokavstu in zavezana k temu, da z njo seznani prihodnje generacije. Zbranim je predstavila projektu ozaveščanja o holokavstu, v katerem aktivno sodeluje tudi Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in predstavila kratek izsek iz uvodnega nagovora ministra Erjavca h knjižici Neznane sledi.

Oba slavljenca imata, kljub temu, da izhajata iz različnih okoljih in sta živela v različnih družbenopolitičnih sistemih, Tonči Haderlap iz Železne Kaple, Bogdan Mohor-Ston iz Kranja, marsikaj skupnega.

Tonči Haderlap je kot zaveden koroški Slovenec živel, delal in literarno ustvarjal v koroškem Feldkirchnu/Trgu in bil zaradi svojega spravnega delovanja spoštovan in ugleden soobčan, čeprav so vsi vedeli od kod prihaja in kakšno zgodovino ima. 

Bogdan Mohor-Ston se je po vojni zaradi spora Jugoslavije z Informbirojem popolnoma nedolžen znašel v obračunu med titoizmom in stalinizmom in bil zaprt v Bileči. Kljub storjenim krivicam ni obupal in ohranil vrednote antifašizma, humanizma in človečnosti ter bil leta 1995 z odločbo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije rehabilitiran. 

Prireditev so popestrili učenci Slovenske glasbene šole pod vodstvom ravnatelja mag. Romana Verdela, ki so navdušili več kot 60 zbranih gostov.

Oba odlikovanca sta prejela tudi "stele" iz najnovejše serije likovnih del Tanje Prušnik.