Generalni konzulat RS Celovec /Novice /
31.08.2016  

Pobuda volivcem za vložitev Predloga zakona o spremembi Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih

Metka Zevnik, Storžiška 4, 4000 Kranj in Franc Donko, Osek 100, 2235 Sveta Trojica , (dalje pobudnika)  sta  vložila pobudo volivcem za vložitev Predloga zakona o spremembi Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (dalje : pobuda).

Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije je določil, da je prvi dan koledarskega roka za zbiranje podpisov volivcev četrtek, 1. 9. 2016, zadnji, šestdeseti dan za zbiranje podpisov, pa je nedelja, 30.10. 2016.

Za zbiranje podpor je določeno geslo:

 Za človekove pravice vnukov ter pomen in spoštovanje starih staršev

Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat.

Podporo lahko podajo tudi volivci, ki stalno ali začasno prebivajo v tujini,  in sicer tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba DKP.

 Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo. Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom DKP, na levi strani obrazca (vzporedno s podpisom volivca).

Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje pobudniku.

Volivec, ki je v tujini lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom (3. in 4. odstavek 16.b člena ZRLI).

Obrazec za izraz podpore je na voljo TUKAJ