Generalni konzulat RS Celovec /Novice /
18.10.2016  

Humanitarni večer na Generalnem konzulatu

V prostorih Generalnega konzulata RS v Celovcu smo 17. oktobra pripravili humanitarni večer s prodajo knjig in likovnih del, katere izkupiček bo porabljen za financiranje knjig za lažje branje, namenjen osebam  s posebnimi potrebami.  Dogodek smo organizirali v sodelovanju s slovensko podjetnico v Celovcu Ireno Novinšek, ki  jo je poznanstvo  z  Matejo Mlakar, mater hudo bolnega Gašperja, in avtorico knjige o svoji  življenjski  izkušnji  spodbudilo, da je pomagala pri izdaji  dvojezične različice knjige z naslovom Življenjska sreča/Lebensglück,  vzporedno  s knjigo se je rodila zamisel za zbiranje denarja za izdajanje knjig za lažje branje, prilagojene ljudem, ki imajo z branjem težave.  Skupni pobudi  Novinškove in generalnega konzulata  sta se pridružila CUDV Črna na Koroškem in sorodni zavod  (Vierjahreszeiten/ Štirje letni časi) iz Beljaka,  s tem da so Črnjani  prispevali slike koroških likovnikov, ki so jim jih ti podarili, generalni konzulat pa je za prodajo knjige in slik ponudil svoje prostore. 
Vabilu na dogodek so se odzvali  mnogi vidni predstavniki javnega življenja Koroške in slovenske narodne skupnosti , ki so se lepo izkazali, saj je s prodajo knjige in slik dvanajstih  avtorjev bilo zbranih  okoli 2500 evrov. Prireditev je generalni konzulat  kot praznik čezmejnega povezovanja in solidarnosti posvetil tudi 25. obletnici slovenske samostojnosti, uspel pa je tako v družabnem kot v humanitarnem pogledu, saj je iztržek presegel pričakovanja, gostje pa so se še dolgo zadržali v prijetnem druženju.