Generalni konzulat RS Celovec /Novice /
20.06.2014  

Slavnostni koncert v počastitev dneva državnosti in 10. obletnice članstva v Evropski uniji

 

 

V počastitev dneva državnosti in 10. obletnice članstva Republike Slovenije v Evropski uniji je Generalni konzulat Republike Slovenije v Celovcu 18. junija 2014 vabil v Dom glasbe v Celovcu na slavnostni koncert Komornega godalnega orkestra slovenske filharmonije s solistom Gabrielom Lipušem.

Nova slovensko – koroška povezava, ki je nastala prav za to počastitev, ni delovala zgolj v izvedbi, ampak tudi pri sami izbiri programa. V prvemu delu slavnostnega koncerta, kompozicijsko tehtnejšemu delu, so predstavili dela Lucijana Marije Škerjanca in Alojza Srebotnjaka, v drugem delu pa poslušalce razvajali z lahkotnejšimi, veselimi in živahnejšimi ritmi izpod peresa Alda Kumarja, Benjamina Ipavca in Nenada Firšta. Posebnih ovacij je bila deležna skladba s hudomušnim besedilom Andreja Rozmana-Roze, "po predlogi" Franceta Prešerna o lepi in domišljavi Urški, ki na plesu v Ljubljani vztrajno zavrača plesalce. Nazadnje si tako Urška izmed plesalcev izbere Povodnega moža, postavnega korenjaka, s katerim kljub grmenju, nevihti in vetru plešeta vse hitreje, dokler se ne zavrtita do brega Ljubljanice, kjer izgineta v njeni deroči strugi.

Kot je v svojem uvodnem nagovoru poudarila generalna konzulka Dragica Urtelj, je slavnostni koncert predstavljal tudi pokušino poletnega utripa slovenske prestolnice, ki v letošnjem letu obeležuje 2000-letnico Emone, rimskega mesta, ki je v času rimskega imperija stalo na ozemlju današnje Ljubljane, in tudi povabilo na obisk katere od prireditev enega najstarejših in najpomembnejših festivalov, ne le v Sloveniji ampak tudi širše v regiji, Ljubljana Festivala.

Generalna konzulka se je v nagovoru ozrla na čas slovenskega približevanja Evropski uniji in preteklih 10 let članstva, predstavila Unijo v očeh Slovenk in Slovencev in v zvezi s poglabljanjem sosedskega in regionalnega sodelovanja, h kateremu je brez dvoma doprineslo članstvo v Uniji, izpostavila letošnje zasedanje Skupnega odbora Slovenija-Koroška. To je na novih temeljih – zadnje zasedanje, takrat še Kontaktnega komiteja, je bilo še pred slovenskim članstvom v Uniji – vzpostavilo okvir sodelovanja, s pomočjo katerega bo mogoče še bolje povezali številne pobude in tako prispevati k še učinkovitejšemu sodelovanju. Zasedanje že dveh delovnih skupin (kmetijstvo in okolje), v manj kot dveh mesecih od obuditve skupnega odbora, je dober pokazatelj za naprej.

V odmoru med obema deloma koncerta je več kot 320 gostov nazdravilo slovenskemu dnevu državnosti. Vrhunske penine Radgonske kleti in stara sorta vina iz Radgonskih goric – Ranina s pralinami Čokoladnice Lucifer iz Velenja so ustvarile atmosfero, kot se je v nagovoru izrazila generalna konzulka, za iskanje sinergij v skupni Alpsko-jadranski regiji. Toliko bolj v prisotnosti dveh garantov za iskanje sinergij na področju turizma in kulinarike v regiji, tradicionalnih partnerjev generalnega konzulata: direktirja SPIRIT Slovenija, Dunaj, Jana Ciglenečkega in prof. Petra Lexeja. Radgonska vina je predstavljal mlad, perspektiven sommelier Aljaž Pestotnik, letošnji maturant Višje šole za gospodarske poklice iz Št. Petra.

Prireditev je bila deležna velike pozornosti koroške in tudi širše avstrijske javnosti. Generalna konzulka je tako med drugimi pozdravila koroškega deželnega glavarja dr. Petera Kaiserja, veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Avstriji dr. Andreja Rahtena, deželnega svetnika Rolfa Holuba, visoke predstavnike Cerkve, na čelu z apostolskim pronotarjem mag. Michaelom Krištofom, ki je bil navzoč tudi v zastopstvu krškega škofa, vidne predstavnike organizacij in društev koroških Slovenk in Slovencev, na čelu s predsednikoma obeh osrednjih kulturnih organizacij mag. Jankom Krištofom in dr. Avguštinom Brumnikom. Iz zakonodajne veje oblasti so se prireditve udeležili zvezna poslanka mag. Christine Muttonen, zvezna svetnica Ana Blatnik, ki v kratkem, kot prva koroška Slovenka, prevzema predsedovanje Zveznemu svetu, deželnozborska poslanka mag. Zalka Kuchling in številni drugi.

Generalna konzulka je pozdravila številne župane kot pomembne nosilce čezmejnih pobud, katerih vloga se je z letošnjim prevzemom članstva Skupnosti občin Slovenije v Zvezi Alpe Jadran še povečala.

Medijsko odmevna prireditev s turistično promocijsko kuliso je tekla tudi v znamenju navezovanja in poglabljanja stikov med številnimi gospodarstveniki iz obeh strani meje. Ob tem velja ponovna zahvala vsem gospodarskim subjektom, ki so prireditev podprli in prispevali k uspešni predstavitvi Slovenije na avstrijskem Koroškem in iskanju sinergij v skupni Alpsko-Jadranski regiji: Novomatic,  Kelag, Kovintrade, Slovenska gospodarska zveza v Celovcu, Zveza Bank, Festival Ljubljana in Tiskarna Drava.

 

 

Foto: Sonya Konitsch

Več fotografij.