Generalni konzulat RS Celovec /Novice /
25.05.2016  

Deželni glavar Peter Kaiser in predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec o sodelovanju na področju športa

Deželni glavar dr. Peter Kaiser, ki je tudi deželni referent za šport, in predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec sta 24. maja 2016 v prostorih celovškega stadiona podpisala izjavo o nameri za sodelovanje med Slovenijo in Koroško na področju športa. V imenu Slovenske športne zveze,  krovne športne organizacije slovenske narodne skupnosti na Koroškem, ki je bila glavna pobudnica srečanja, njen predsednik Marjan Velik ni skrival zadovoljstva nad ravnijo dogodka in nad dejstvom, da jim je uspelo dogovore o sodelovanju pripeljati do podpisa skupne izjave. V ospredju bo sodelovanje med petimi olimpijskimi strokovnimi centri Slovenije in novim olimpijskim centrom v Celovcu, sodelovanje med nordijskimi centri Beljak in Planica ter intenzivnejša izmenjava znanja na področju izobraževanja in izpopolnjevanja trenerjev.