Generalni konzulat RS Celovec /Novice /
15.04.2016  

Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis štirih zakonodajnih referendumov

Policijski sindikat Slovenije, Štefanova 2, Ljubljana, zanj predsednik sindikata Radivoj Uroševič (v nadaljevanju: pobudnik), je v torek, 5.4.2016 vložil obvestila o pobudah volivcem za vložitev zahtev za razpis zakonodajnih referendumov o naslednjih zakonih, sprejetih na seji Državnega zbora dne 29.3.2016 (v nadaljevanju: pobude), in sicer o:

·         Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1I), EPA 973-VII

·         Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-F), EPA 994-VII

·         Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (ZST-1C), EPA 1009-VII

·         Zakonu o spremembi Zakona o družbi Slovenske železnice (ZDSŽ-B), EPA 1001-VII

 

Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije je določil, da je prvi dan koledarskega roka za zbiranje podpisov volivcev v podporo posamezni zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma četrtek, 14.4.2016, zadnji, petintrideseti dan za zbiranje podpisov, pa je sreda, 18. 5. 2016.

Za zbiranje podpor so določena gesla:

1.    Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja - ˝Proti zdravju škodljivem življenjskem okolju˝

2.    Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov - ˝Za zaščito pravic malih imetnikov delnic in obveznic˝

3.    Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah – ˝Za oprostitev plačila sodnih taks delavcem in sindikatom˝

4.    Zakon o spremembi Zakona o družbi Slovenske železnice – Proti netransparentni privatizaciji državnega premoženja˝

  

V navedenem roku bodo lahko volivci podali podporo na predpisanem obrazcu.

Skladno s 16.b členom Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (v nadaljevanju ZRLI), da volivec svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo pobudi za vložitev zahteve za zakonodajni referendum. Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu različnim pobudam, vsaki posamični pobudi pa zgolj enkrat.

Volivci, ki se nahajajo v tujini, lahko na Generalnem konzulatu RS V Celovcu potrdijo podpis na obrazcu podpore za razpis zakonodajnega referenduma. Potrjen obrazec nato volivci sami posredujejo na naslov pobudnika: Policijski sindikat Slovenije, Štefanova 2, Ljubljana

Obrazec v slovenskem jeziku je na voljo TUKAJ.

Volivec, ki je v tujini lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom (3. in 4. odstavek 16.b člena ZRLI).