Generalni konzulat RS Celovec /Novice /
21.10.2011  

Predčasne volitve v Državni zbor Republike Slovenije, 4. december 2011

 

V Uradnem listu Republike Slovenije je bil 21. oktobra 2011 objavljen Odlok o razpustitvi državnega zbora in razpisu predčasnih volitev poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije.  

Glasovanje na voliščih v Sloveniji in 34 diplomatskih predstavništvih / konzulatih Republike Slovenije (vključno z Generalnim konzulatom Republike Slovenije v Celovcu) bo v nedeljo, 4. decembra 2011.

Izvedbo volitev vodi Državna volilna komisija, Slovenska 54, SI 1000 Ljubljana, tel: 00386 1 4322 002, faks: 00386 1 4331 269, e-pošta: rvk@gov.si, spletna stran: www.dvk.gov.si.

 

I. Možnosti glasovanja izseljencev in zdomcev

Slovenski državljani, ki imajo stalno prebivališče v tujini (izseljenci), bodo na svoj naslov prejeli obvestilo o volitvah in načinih uresničevanja volilne pravice. Lahko glasujejo na volišču na diplomatskem predstavništvu / konzulatu ali po pošti, saj bodo na svoj naslov prejeli tudi glasovnico in volilno karto z navodili. Izseljenec/ka, ki bo na dan glasovanja v Sloveniji, se lahko odloči za glasovanje na posebnem volišču „OMNIA“, vendar mora svojo namero z obrazcem sporočiti okrajni volilni komisiji oziroma upravni enoti, kjer bo glasoval, najkasneje do 1. decembra 2011.

Slovenski državljani, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in so na dan glasovanja začasno v tujini (zdomci) lahko uresničujejo volilno pravico na svojem volišču v Sloveniji ali se z zahtevkom prijavijo za glasovanje po pošti oziroma na diplomatskem predstavništvu / konzulatu. Zahtevek je potrebno posredovati Državni volilni komisiji najkasneje do 4. novembra 2011.

Volišče na Generalnem konzulatu Republike Slovenije v Celovcu bo 4. decembra 2011 odprto med 9. in 17. uro. Postopek glasovanja poteka na enak način kot na volišču v Sloveniji (identifikacija volilca/ke z osebnim dokumentom, podpis volilca/ke, glasovanje z glasovnico).

 

II. Razgrnitev volilnega imenika

Na Generalnem konzulatu RS v Celovcu bo do 18. novembra 2011 razgrnjen volilni imenik. Slovenski državljani s stalnim prebivališčem v avstrijskih zveznih deželah Koroški, Solnograški, Tirolski in Predarlski imajo pravico na generalnem konzulatu preveriti pravilnost vpisanih podatkov v volilnem imeniku (osebno ime, naslov) in v primeru netočnosti zahtevati popravek. Popravek imenika lahko državljan/ka zahteva ustno ali pisno.

 

III. Potrjevanje obrazcev v podporo posamezni listi kandidatov oziroma kandidatu za poslanca/ko

Skladno z določbami Zakona o volitvah v državni zbor lahko kandidate za poslanke in poslance v državni zbor predlagajo politične stranke in volivci.

Volivec/ka da svojo podporo s podpisom na predpisanih obrazcih Državne volilne komisije, ki so dosegljivi na njihovi spletni strani (www.dvk.gov.si). 

Volivec/ka lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat. To lahko storijo tudi tisti volivci, ki se med potekom roka za zbiranje podpor stalno ali začasno nahajajo v tujini. Obrazec podpore volivec/ka podpiše pred uradno osebo diplomatskega predstavništva / konzulata v tujini.

Volivec/ka tako izpolnjen in potrjen obrazec podpore pošlje predlagatelju, ki poskrbi, da se podana podpora pošlje pristojnemu organu v Sloveniji. 

 

Informacije o načinih glasovanja in potrjevanju obrazcev podpore ter potrebni obrazci so dosegljivi na spletni strani Državne volilne komisije.