Generalni konzulat RS Celovec /Novice /
14.11.2012  

Okrogla miza »Slovenija – od osamosvojitve do danes« v Celovcu

 

 

V sklopu prireditev ob 20-letnici delovanja Generalnega konzulata Republike Slovenije v Celovcu sta generalni konzulat in Mohorjeva založba Celovec v torek, 13. novembra 2012, pripravila okroglo mizo »Slovenija od osamosvojitve do danes. Razvoj samostojne Slovenije ter odnosov do Avstrije in Koroške.«. Izhodišče za pogovor je nudila knjiga novinarke, publicistke in zgodovinarke dr. Rosvite Pesek »Osamosvojitvena vlada. Kako so gradili državo.«, ki je letos izšla pri Mohorjevi založbi Celovec.

Okrogle mize sta se poleg avtorice udeležila predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije veleposlanik prof. dr. Ernest Petrič in dr. dr. Marian Wakounig, regionalni menadžer v Zveznem ministrstvu za finance Republike Avstrije in izredni profesor na Univerzi Maribor. Pogovor je povezoval novinar in glavni urednik tednika Nedelja Hanzi Tomažič.

Dr. Rosvita Pesek je uvodoma orisala prelomno obdobje od prvih demokratičnih in svobodnih volitev v Republiki Sloveniji po drugi svetovni vojni, maja 1990, do padca prve slovenske, pogosto poimenovane Demosove vlade, maja 1992. Obdobje, ki ga je zaznamovala narodna složnost, ki je omogočila uresničitev stoletnih sanj Slovencev po lastni, samostojni državi. Dr. Rosvita Pesek je izpostavila zgodovinskost te vlade, ki je s plebiscitom tlakovala pot države v suverenost, neodvisnost in mednarodno priznanje.

Okrogla miza, na kateri se je zbralo skoraj 50 poslušalcev, je ponudila kritičen, a konstruktiven pogled na dogajanja v slovenski družbi v zadnjih dvajsetih letih, v katerih je Republika Slovenija dosegla, ob osamosvojitvi zastavljene mednarodno politične cilje in se uveljavila v svetu. Hkrati udeleženci okrogle mize niso mogli mimo dejstva, da je država zaradi določenih potez tudi zapravila nekatere primerjalne prednosti pred ostalimi novimi članicami EU. Sogovorniki so se strinjali, da so trenutni problemi slovenske države v prvi vrsti ekonomski, vendar žal ne edini. Erozija vrednot se je zarasla v vse pore družbenega življenja. Privatizacija nekaterih slovenskih podjetij, odklanjanje tujih vlagateljev, pogosto pod pretvezo ohranjanja nacionalnega interesa, sta v mnogo primerih prerasla v zgodbo, ki se ni mogla končati s srečnim koncem. Zadnje dejanje le-te bodo morala spisati sodišča, ki pa so se v preteklosti pogosto izkazala za ne dovolj učinkovita. Nujno je izboljšanje delovanja institutov pravne države. Posebej je bil izpostavljen pomen delujočega davčnega sistema in resnost situacije ponazorjena s primerjalnimi slovensko – avstrijskimi podatki. Kot problem je bila nagovorjena odsotnost premika v miselnosti ob prehodu iz prejšnjega sistema. Sogovorniki so se zelo kritično izrekli tudi o vlogi slovenskega novinarstva. Ob kritičnih tonih ni izostala bolj optimistična nota v smislu zaupanja v sposobnost večjega poenotenja in preseganja delitev.

Okrogli mizi je sledila pogostitev in pogovori zainteresiranega občinstva z udeleženci okrogle mize.