Generalni konzulat RS Celovec /Novice /
03.09.2012  

Volitve predsednika Republike Slovenije, 11. november 2012

Splošno 

Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije dr. Gregor Virant je 25. julija 2012 izdal Odlok o razpisu volitev predsednika republike. Volitve predsednika republike bodo v nedeljo 11. novembra 2012. Za dan izvedbe morebitnega drugega kroga je določena nedelja, 2. december 2012.

Izvedbo referenduma vodi Državna volilna komisija, Slovenska 54, SI 1000 Ljubljana, tel: 00386 1 4322 002, faks: 00386 1 4331 269, e-pošta: gp.dvk(at)dvk-rs.si, spletna stran: www.dvk-rs.si.

 

Izseljenci

Slovenski državljani s stalnim prebivališčem v tujini (izseljenci) bodo na svoj naslov prejeli obvestilo o razpisu volitev, volilno gradivo in navodilo o možnih načinih glasovanja. Lahko glasujejo na diplomatskem predstavništvu/konzulatu Republike Slovenije ali pa po pošti.

Izseljenec, ki bo na dan glasovanja v Sloveniji, se lahko odloči za glasovanje na volišču v Sloveniji, vendar mora to svojo namero s podpisanim obrazcem sporočiti Državni volilni komisiji najpozneje do 8. novembra 2012.

 

Zdomci

Slovenski državljani, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in so na dan glasovanja začasno v tujini (zdomci) se lahko prijavijo za glasovanje po pošti ali na diplomatskem predstavništvu/konzulatu Republike Slovenije. O izbiri načina glasovanja morajo s podpisanim obrazcem obvestiti Državno volilno komisijo najpozneje do 11. oktobra 2012.

 

Volišče na Generalnem konzulatu RS v Celovcu

Volišče na Generalnem konzulatu Republike Slovenije v Celovcu bo 11. novembra 2012 in v primeru drugega kroga tudi 2. decembra 2012 odprto med 9. in 17. uro. Postopek glasovanja poteka na enak način kot na volišču v Sloveniji (identifikacija volivca/ke z osebnim dokumentom, podpis volivca/ke, glasovanje z glasovnico).

 

Glasovanje po pošti - roki

V primeru glasovanja po pošti, mora biti gradivo oddano na pošto najpozneje 10. novembra 2012 oziroma v primeru drugega kroga najpozneje 1. decembra 2012, upošteva pa se, če prispe na naslov okrajne volilne komisije (izpisan na povratni ovojnici) v Slovenijo do 19. novembra 2012, do 12. ure, oziroma v primeru drugega kroga do 10. decembra 2012, do 12. ure.

Volilno gradivo je namesto v Slovenijo mogoče poslati tudi na naslov diplomatskega predstavništva/konzulata Republike Slovenije, na katerem je volišče, pri čemer pa mora prispeti do odprtja volišča 11. novembra 2012 oziroma v primeru drugega kroga do odprtja volišča 2. decembra 2012.

 

Razgrnitev volilnega imenika

Na Generalnem konzulatu Republike Slovenije v Celovcu bo za državljane, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji, do 27. oktobra 2012 razgrnjen volilni imenik. Slovenski državljani s stalnim prebivališčem v avstrijskih zveznih deželah Koroški, Solnograški, Tirolski in Predarlski imajo pravico na Generalnem konzulatu Republike Slovenije v Celovcu preveriti pravilnost vpisanih podatkov v volilnem imeniku (osebni podatki, naslov) in v primeru netočnosti zahtevati popravek. Popravek imenika lahko državljan zahteva ustno ali pisno.

 

Možnost podaje podpore predsedniškemu kandidatu

Kandidate za predsednika republike lahko predlagajo poslanci državnega zbora, politične stranke in volivci. Volivci določajo kandidate s podpisovanjem. Posamezno kandidaturo lahko določi skupina najmanj pet tisoč (5000) volivcev. Dajanje podpore volivcev oziroma poslancev državnega zbora v postopku določanja kandidatur za predsednika republike poteka do vključno 17. 10. 2012 na predpisanih obrazcih.

Svojo podporo kandidatu lahko dajo tudi volivci, ki se nahajajo stalno ali začasno v tujini, če svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatskega predstavništva/konzulata. Volivec izpolni prvi del obrazca in se pred uradno osebo diplomatskega predstavništva/konzulata Republike Slovenije lastnoročno odpiše. Tako izpolnjen obrazec podpore volivec sam pošlje kandidatu ali njegovemu predstavniku, ki poskrbi, da se podana podpora pošlje pristojnim organom za vodenje evidence volilne pravice za vpis podpore v računalniško evidenco. Vsak volivec lahko poda podporo le enkrat in samo za enega od kandidatov.

 

Informacije in obrazce o volitvah je mogoče najti tudi na spletni strani Državne volilne komisije: www.dvk-rs.si.