Generalni konzulat RS Celovec /Novice /
25.08.2017  

Dajanje podpore volivcev oz. poslancev državnega zbora v postopku določanja kandidatur za predsednika republike

Volitve predsednika republike bodo potekale v nedeljo, 22.10.2017. Dajanje podpore volivcev oz. poslancev DZ, v postopku določanja kandidatur za predsednika republike, poteka v času od 21.8.2017 do vključno 27.9.2017 na predpisanih obrazcih. Obrazec P-1 za podporo, ki jo da volivec kandidaturi za predsednika republike je objavljen na spletni strani Državne volilne komisije. Obrazec


Volivci, ki se med potekom roka za zbiranje podpor stalno ali začasno nahajajo v tujini, lahko svojo podporo kandidatu izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatsko konzularnega predstavništva RS v tujini. Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo DKP.