Generalni konzulat RS Celovec /Novice /
26.09.2017  

Predaja Biblie Slavice Zvezni gimnaziji in Zvezni realni gimnaziji za Slovence v Celovcu

V imenu Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) je akademik prof.dr. Jože Krašovec v sodelovanju z generalnim konzulatom  Republike Slovenije v Celovcu ravnateljici  Zvezne gimnazije in Zvezne realne gimnazije za Slovence v Celovcu Zalki Kuchling 26. septembra na slovesnosti v avli gimnazije in v navzočnosti dijakov višjih letnikov slovesno predal izvod Biblie Slavice, faksimilne izdaje najstarejših Trubarjevih in Dalmatinovih prevodov besedil iz Svetega pisma v slovenščino. S tem darilom je SAZU čestitala gimnaziji tudi za njeno letošnjo 60-letnico.
Dr. Krašovec, ki je najbolj zaslužen za vključitev slovenskih prevodov v zbirko Biblia Slavica (ta že pol stoletja izhaja v Nemčiji in obsega knjige s faksimili prevodov biblijskih besedil v slovanske in baltske jezike), je v svoji kratki predstavitvi knjige izpostavil njen pomen za slovenski jezik, kulturo in graditev slovenske identitete. Slovenci smo prevode Svetega pisma dobili že v 16. stoletju in smo s tem bili pred mnogimi veliko večjimi narodi, neprecenljiva vrednost Biblie Slavice za poznejše slovenske rodove pa je v tem, da s faksimili ohranja izvirnike besedil in bodo ti za vedno ostali ohranjeni, tudi če bi jih čas uničil. Izrazil je veliko spoštovanje  slovenski gimnaziji in njenemu poslanstvu, prav zato pa so se odločili, da ji tudi s to gesto izkažejo hvaležnost za njeno neprecenljivo vlogo pri ohranjanju slovenstva na avstrijskem  Koroškem. 
Predstavniki SAZU in slovenske gimnazije so se zahvalili tudi generalnemu konzulatu za hitro in učinkovito izpeljavo  pobude, ki so jo iz SAZU nanj naslovili pred začetkom novega šolskega leta.