Generalni konzulat RS Celovec /Novice /
08.11.2010  

Zakonodajni referendum o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija - 12. december 2010

 

Državni zbor Republike Slovenije je razpisal zakonodajni referendum o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija, ki je bil v državnem zboru sprejet 20. oktobra 2010.  

Glasovanje na voliščih v Sloveniji in 34 diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije (vključno z Generalnim konzulatom RS v Celovcu) bo potekalo v nedeljo, 12. decembra 2010. 

Izvedbo referenduma vodi Državna volilna komisija, Slovenska 54, SI 1000 Ljubljana, tel: 00386 1 43 22 022, faks: 00386 1 43 31 269, e-pošta: rvk@gov.si, spletna stran: www.dvk.gov.si.  

 

Slovenski državljani, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in so na dan glasovanja začasno v tujini (zdomci), se lahko prijavijo za glasovanje po pošti ali na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije. Zahtevek za glasovanje na enega izmed navedenih načinov morajo posredovati Državni volilni komisiji najpozneje do 27. novembra 2010. 

 

Slovenski državljani, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji oz. so stalno prijavljeni na naslovu v tujini (izseljenci), bodo na svoj naslov prejeli obvestilo o referendumu. Lahko glasujejo na volišču na diplomatsko konzularnem predstavništvu ali se prijavijo za glasovanje po pošti. Zahtevek za glasovanje po pošti morajo poslati na Državno volilno komisijo do 27. novembra 2010. Izseljenec, ki bo na dan glasovanja v Sloveniji, se lahko odloči za glasovanje na posebnem volišču „OMNIA“, vendar mora svojo namero na predpisanem obrazcu prijaviti Državni volilni komisiji najpozneje do 9. decembra 2010. Natančni naslovi volišč „OMNIA“ bodo objavljeni na spletni strani Državne volilne komisije.

 

Volišče na Generalnem konzulatu Republike Slovenije v Celovcu bo 12. decembra 2010 odprto med 9. in 17. uro. Postopek glasovanja poteka na enak način kot na volišču v Sloveniji (identifikacija volilca/ke z osebnim dokumentom, podpis volilca/ke, glasovanje z glasovnico).  

V primeru glasovanja po pošti, mora biti gradivo oddano na pošto najpozneje 11. decembra 2010, upošteva pa se, če prispe k volilnemu organu v Slovenijo do 20. decembra do 12. ure. Volivci/ke, ki glasujejo po pošti iz tujine, lahko volilno gradivo vrnejo tudi na naslov diplomatsko konzularnega predstavništva Republike Slovenije, na katerem je volišče, pri čemer pa mora prispeti na predstavništvo do 12. decembra 2010, do odprtja volišča.

Podrobnejše informacije o referendumu in obrazce je mogoče najti na spletni strani Državne volilne komisije.