Generalni konzulat RS Celovec /Novice /
06.05.2010  

Naknadni zakonodajni referendum o Zakonu o ratifikaciji arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške, 6. junij 2010

 

Državni zbor Republike Slovenije je razpisal naknadni zakonodajni referendum o Zakonu o ratifikaciji arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške, ki ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel na seji 19. aprila 2010.

Glasovanje na voliščih v Sloveniji in 34 diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije (vključno z Generalnim konzulatom Republike Slovenije v Celovcu) bo potekalo v nedeljo, 6. junija 2010.

Slovenski državljani, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in so na dan glasovanja začasno v tujini (zdomci) se lahko prijavijo za glasovanje na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije ali po pošti. Zahtevek za glasovanje na enega izmed navedenih načinov morajo posredovati Državni volilni komisiji najpozneje do 22. maja 2010.

Slovenski državljani, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji oz. so stalno prijavljeni na naslovu v tujini (izseljenci), lahko glasujejo na volišču na diplomatsko konzularnem predstavništvu ali se prijavijo za glasovanje po pošti. Zahtevek za glasovanje po pošti morajo poslati na Državno volilno komisijo do 22. maja 2010. Izseljenec, ki bo na dan glasovanja v Sloveniji, se lahko odloči za glasovanje na posebnem volišču „OMNIA“, vendar mora svojo namero prijaviti Državni volilni komisiji najpozneje do 3. junija 2010. Natančni naslovi volišč „OMNIA“ in instruktivni obrazci za prijavo bodo objavljeni na spletni strani Državne volilne komisije.

Volišče na Generalnem konzulatu Republike Slovenije v Celovcu in tudi drugih diplomatsko konzularnih predstavništvih bo 6. junija 2010 odprto med 9. in 17. uro. Postopek glasovanja poteka na enak način kot na volišču v Sloveniji (identifikacija volilca/ke z osebnim dokumentom, podpis volilca/ke, glasovanje z glasovnico).

V primeru glasovanja po pošti, mora biti gradivo oddano na pošto najpozneje 5. junija 2010, upošteva pa se, če prispe k volilnemu organu v Slovenijo do 14. junija do 12. ure. Volivci/ke, ki glasujejo po pošti iz tujine, lahko volilno gradivo vrnejo tudi na naslov diplomatsko konzularnega predstavništva Republike Slovenije, na katerem je volišče, pri čemer pa mora prispeti na predstavništvo do 6. junija 2010, do odprtja volišča.

Na generalnem konzulatu bo do 22. maja 2010 razgrnjen volilni imenik državljanov Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v tujini. V tem času ima vsak državljan (izseljenec) pravico pregledati pravilnost vpisanih podatkov v volilni imenik (npr. priimek, naslov) in zahtevati popravek vpisa. Popravke je možno opraviti na podlagi dokazil, kot so izpiski iz matičnih knjig ali pisne izjave o spremembi prebivališča v tujini. Informacije o vpisu v volilni imenik lahko volivci dobijo tudi po telefonu.

Podrobnejše informacije o izvedbi referenduma in potrebne obrazce najdete na spletni strani Državne volilne komisije