Generalni konzulat RS Celovec /Novice /
01.03.2011  

Zakonodajni referendum o Zakonu o malem delu - 10. april 2011

 

Državni zbor Republike Slovenije je na podlagi zahteve več kot 40.000 volivcev razpisal zakonodajni referendum o Zakonu o malem delu, ki je bil v državnem zboru sprejet 16. novembra 2010.

Glasovanje na voliščih v Sloveniji in 34 diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije (vključno z Generalnim konzulatom RS v Celovcu) bo potekalo v nedeljo, 10. aprila 2011.

Izvedbo referenduma vodi Državna volilna komisija, Slovenska 54, SI 1000 Ljubljana, tel: 00386 1 4322 022, faks: 00386 1 4331 269, e-pošta: rvk@gov.si, spletna stran: www.dvk.gov.si.

 

Slovenski državljani, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in so na dan glasovanja začasno v tujini (zdomci) se lahko prijavijo za glasovanje po pošti ali na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije. Zahtevek za glasovanje na enega izmed navedenih načinov morajo posredovati Državni volilni komisiji najpozneje do 26. marca 2011.

 

Slovenski državljani, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji oz. so stalno prijavljeni na naslovu v tujini (izseljenci), bodo na svoj naslov prejeli obvestilo o referendumu. Lahko glasujejo na volišču na diplomatsko konzularnem predstavništvu ali se prijavijo za glasovanje po pošti. Zahtevek za glasovanje po pošti morajo poslati na Državno volilno komisijo do 26. marca 2011. Izseljenec, ki bo na dan glasovanja v Sloveniji, se lahko odloči za glasovanje na posebnem volišču „OMNIA“, vendar mora svojo namero na prijaviti Državni volilni komisiji najpozneje do 7. aprila 2011. Instruktivni obrazec in natančni naslovi volišč „OMNIA“ bodo objavljeni na spletni strani www.dvk.gov.si.

 

Volišče na Generalnem konzulatu Republike Slovenije v Celovcu bo 10. aprila 2011 odprto med 9. in 17. uro. Postopek glasovanja poteka na enak način kot na volišču v Sloveniji (identifikacija volilca/ke z osebnim dokumentom, podpis volilca/ke, glasovanje z glasovnico).

V primeru glasovanja po pošti, mora biti gradivo oddano na pošto najpozneje 9. aprila 2011, upošteva pa se, če prispe k volilnemu organu v Slovenijo do vključno 18. aprila do 12. ure. Volivci/ke, ki glasujejo po pošti iz tujine, lahko volilno gradivo vrnejo tudi na naslov diplomatsko konzularnega predstavništva Republike Slovenije, na katerem je volišče, pri čemer pa mora prispeti na predstavništvo do 10. aprila 2010, do odprtja volišča.

 

Na Generalnem konzulatu RS v Celovcu bo od 10. do 26. marca 2011 razgrnjen volilni imenik. Slovenski državljani s stalnim prebivališčem v avstrijskih zveznih deželah Koroški, Solnograški, Tirolski in Predarlski imajo pravico na Generalnem konzulatu RS v Celovcu preveriti pravilnost vpisanih podatkov v volilnem imeniku in v primeru netočnosti zahtevati popravek. Popravek imenika lahko državljan zahteva ustno ali pisno.  

 

Podrobnejše informacije o referendumu in obrazce je mogoče najti na spletni strani Državne volilne komisije.