Generalni konzulat RS Celovec /Novice /
09.04.2021  

Poletni tečaji na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik

Poletna šola slovenščine (od 5. 7. do 24. 7. 2021) in Mladinska poletna šola slovenščine (od 5. 7. do 16. 7. 2021), ki ju vsako leto organizira Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, bosta letos potekali na daljavo s pomočjo spletnega orodja Zoom. Na obe šoli se je mogoče prijaviti do 1. junija 2021.


Udeleženci, ki imajo slovenske korenine, lahko za namen udeležbe na obeh tečajih zaprosijo za štipendijo. Rok za oddajo prošenj za štipendijo je 1. maj 2021. Podrobnejše informacije o poteku obeh šol in merilih za štipendije so dostopne na spletni strani Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik (https://centerslo.si/).