Generalni konzulat RS Celovec /Novice /
14.02.2012  

Zakonodajni referendum o Družinskem zakoniku, 25. marec 2012

 

Državni zbor Republike Slovenije je na podlagi zahteve več kot 40.000 volivk in volivcev razpisal zakonodajni referendum o Družinskem zakoniku, ki ga je državni zbor sprejel 16. junija 2011.  

Glasovanje na voliščih v Sloveniji in 34 diplomatskih predstavništvih / konzulatih Republike Slovenije (vključno z Generalnim konzulatom Republike Slovenije v Celovcu) bo v nedeljo, 25. marca 2012. 

Izvedbo referenduma vodi Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI 1000 Ljubljana, tel: 00386 1 43 22 002, faks: 00386 1 43 31 269, e-pošta: gp.dvk@dvk-rs.si, spletna stran: www.dvk.gov.si.

 

IZSELJENCI

Slovenski državljani, ki imajo stalno prebivališče v tujini (izseljenci), bodo na svoj naslov prejeli obvestilo o referendumu in možnih načinih glasovanja. Lahko glasujejo na volišču na diplomatskem predstavništvu / konzulatu Republike Slovenije ali se prijavijo za glasovanje po pošti. Zahtevek (obvestilo) za glasovanje po pošti morajo poslati na Državno volilno komisijo do 10. marca 2012. V primeru odločitve za glasovanje na diplomatskem predstavništvu / konzulatu obveščanje Državne volilne komisije ni potrebno.

Izseljenec, ki bo na dan glasovanja v Sloveniji, se lahko odloči za glasovanje na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote) – tako imenovana volišča »OMNIA«, vendar mora svojo namero s podpisanim obrazcem sporočiti Državni volilni komisiji najpozneje do 22. marca 2012. Natančni naslovi volišč „OMNIA“ bodo objavljeni na spletni strani Državne volilne komisije.

 

ZDOMCI

Slovenski državljani, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in so na dan glasovanja začasno v tujini (zdomci) se lahko prijavijo za glasovanje po pošti ali na diplomatskem predstavništvu / konzulatu Republike Slovenije. O izbiri načina glasovanja morajo s podpisanim obrazcem obvestiti Državno volilno komisijo najpozneje do 10. marca 2012.

 

VOLIŠČE NA GENERALNEM KONZULATU RS V CELOVCU

Volišče na Generalnem konzulatu Republike Slovenije v Celovcu bo 25. marca 2012 odprto med 9. in 17. uro. Postopek glasovanja poteka na enak način kot na volišču v Sloveniji (identifikacija volilca/ke z osebnim dokumentom, podpis volilca/ke, glasovanje z glasovnico).

 

GLASOVANJE PO POŠTI - ROKI

V primeru glasovanja po pošti, mora biti gradivo oddano na pošto najpozneje 24. marca 2012, upošteva pa se, če prispe na naslov okrajne volilne komisije (izpisan na povratni ovojnici volilnega gradiva) v Slovenijo do 2. aprila 2012 do 12. ure. Volivci/ke, ki glasujejo po pošti iz tujine, lahko volilno gradivo vrnejo tudi na naslov diplomatskega predstavništva / konzulata Republike Slovenije, na katerem je volišče, pri čemer pa mora prispeti na predstavništvo do odprtja volišča 25. marca 2012.

 

RAZGRNITEV VOLILNEGA IMENIKA 

Na Generalnem konzulatu Republike Slovenije v Celovcu bo do 10. marca 2012 razgrnjen volilni imenik. Slovenski državljani s stalnim prebivališčem v avstrijskih zveznih deželah Koroški, Solnograški, Tirolski in Predarlski imajo pravico na Generalnem konzulatu Republike Slovenije v Celovcu preveriti pravilnost vpisanih podatkov v volilnem imeniku (osebno ime, naslov) in v primeru netočnosti zahtevati popravek. Popravek imenika lahko državljan zahteva ustno ali pisno.

 

Podrobnejše informacije o referendumu in obrazce je mogoče najti na spletni strani Državne volilne komisije.