Generalni konzulat RS Celovec /Novice /
27.11.2013  

Javni razpis Urada Vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu - finančna podpora Slovencem po svetu v letu 2014

V petek, 22. novembra 2013, je bil  v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen javni razpis - finančna podpora Slovencem po svetu v letu 2014. Razpis je dostopen tudi na spletni strani Urada Vlade Republike Slovenije v zamejstvu in po svetu: http://www.uszs.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/737/2911/

Na javni razpis se lahko prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine, kakor tudi posamezniki, ustanove, društva, organizacije in poslovni subjekti, ki v Republiki Sloveniji delujejo na področju povezovanja in sodelovanja s Slovenci v zamejstvu in po svetu.

Dokumentacija javnega razpisa (obrazec za pripravo vloge, pogoji in merila za dodeljevanje sredstev, navodila za izpolnjevanje ter vzorec pogodbe) je na razpolago na spletni strani Urada: www.uszs.gov.si

Dokumentacijo javnega razpisa lahko zainteresirani dvignejo tudi v tajništvu Urada, Erjavčeva 15, Ljubljana, (vsak dan med 9. in 14. uro) in na vseh diplomatskih predstavništvih in konzulatih Republike Slovenije v času uradnih ur (uradne ure Generalnega konzulata Republike Slovenije v Celovcu: ponedeljek, sreda, petek med 9. in 12. uro ter ob sredah tudi med 14. in 16. uro).

Skrajni rok za oddajo vlog je 27.12.2013.

Vloge je potrebno poslati oz. osebno predložiti na Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15, SI 1000 Ljubljana.

 

besedilo

dokumentacija