Generalni konzulat RS Celovec /Novice /
27.11.2013  

Javni razpis Urada Vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu - finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu v letu 2014

V petek, 22. novembra 2013, je bil  v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen javni razpis - finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu v letu 2014. Razpis je dostopen tudi na spletni strani Urada Vlade Republike Slovenije v zamejstvu in po svetu: http://www.uszs.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/737/2911/

Na javni razpis se lahko prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine, kakor tudi posamezniki, ustanove, društva, organizacije in poslovni subjekti, ki v Republiki Sloveniji delujejo na področju povezovanja in sodelovanja s Slovenci v zamejstvu in po svetu.

Dokumentacija javnega razpisa (obrazec za pripravo vloge, pogoji in merila za dodeljevanje sredstev, navodila za izpolnjevanje ter vzorec pogodbe) je na razpolago na spletni strani Urada: www.uszs.gov.si

Dokumentacijo javnega razpisa lahko zainteresirani dvignejo tudi v tajništvu Urada, Erjavčeva 15, Ljubljana, (vsak dan med 9. in 14. uro) in na vseh diplomatskih predstavništvih in konzulatih Republike Slovenije v času uradnih ur (uradne ure Generalnega konzulata Republike Slovenije v Celovcu: ponedeljek, sreda, petek med 9. in 12. uro ter ob sredah tudi med 14. in 16. uro).

Skrajni rok za oddajo vlog je 27.12.2013.

Prosilci s sedežem na avstrijskem Koroškem svoje vloge tokrat pošljejo oz. osebno predložijo na sedež Narodnega sveta koroških Slovencev, Viktringer Ring 26, A-9020 Klagenfurt/Celovec, Avstrija.

 

besedilo

dokumentacija