Generalni konzulat RS Celovec /Novice /
28.09.2015  

Slovesnost na Obirskem v čast Valentina Polanška

 

V soboto, 26. septembra, je na Obirskem potekalo  tradicionalno Pisateljsko srečanje Društva slovenskih pisateljev v Avstriji, ki je bilo v znamenju 30-letnice smrti prvega predsednika Društva Valentina Polanška. O njem sta kot gosta govorila in se ga spominjala akademik prof.dr. Matjaž Kmecl in Tone Partljič, srečanje pa se je zaključilo z javno prireditvijo »Ena ura za literaturo in kulturo« z recitalom in spomini na pisatelja Polanška ter z odkritjem spominske table na Slovenski pisateljski poti pri Obirski ljudski šoli, kjer je pesnik in pisatelj živel in delal. Dogodka se je udeležil tudi generalni konzul Milan Predan.