Generalni konzulat RS Celovec /Novice /
06.11.2017  

Javni razpis Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu za financiranje dejavnosti v letu 2018

Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu je v Uradnem listu RS dne 27.
oktobra 2017 objavil Javni razpis za razpisno področje A v letu 2018: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu in Javni razpis za razpisno področje B v letu 2018: finančna podpora Slovencem v svetu. Dokumentacija obeh javnih razpisov (obrazec za prijavo vloge, navodila za prijavo, pogoji in merila za dodeljevanje sredstev, navodila za izpolnjevanje, vzorec pogodbe ter obrazec za poročilo) je na razpolagi na spletni strani Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu http://www.uszs.gov.si (pod rubriko "Uradne objave").


Na javni razpis za razpisno področje A v letu 2018: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu se lahko prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine, kakor tudi posamezniki, ustanove, društva, organizacije in poslovni subjekti, ki v Republiki Sloveniji delujejo na področju povezovanja in sodelovanja s Slovenci v zamejstvu. Skrajni rok za oddajo vlog je 1. 12. 2017.

Prosilci s sedežem na avstrijskem Koroškem svoje vloge tokrat pošljejo oz. osebno predložijo na sedež Zveze slovenskih organizacij na Koroškem (ZSO), Gabelsbergerstrasse 5/2, A-9020 Klagenfurt/Celovec, Avstrija.

V primeru dodatnih vprašanj se lahko obrnete na Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu (tel: 230 80 00, fax: 230 80 17, e-mail:urad.slovenci(at)gov.si.